Діяльність студентського наукового гуртка

Починаючи з 2013 року на базі кафедри ортопедичної стоматології активно працює студентський науковий гурток.

Протягом навчального року проводяться засідання наукового гуртка кафедри, на яких відбувається обговорення результатів роботи за відповідний період, узгодження подальшої роботи СНТ, заслуховування доповідей студентів за результатами проведених досліджень. Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками викладачів-консультантів кафедри.

В рамках науково-дослідної роботи кафедри «Патогенетичні підходи до лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології» (№ держ. реєстрації 0116U005076) студенти-гуртківці разом з викладачами-консультантами працюють над вивченням одонтометричних та одонтологічних параметрів зубів, розробці способів корекції бактеріально-імунного пародонтиту, особливостями застосування вказаних параметрів в практичній роботі лікаря-стоматолога.

Студенти-гуртківці Ферсович Ю. та Лічний О. працюють над виконанням своїх тем науково-дослідних робіт (2016 рік)

Під керівництвом викладачів-консультантів студенти-гуртківці представляють отримані результати досліджень на науково-практичних конференціях.

20-21 жовтня 2018 року студенти-гуртківці Тильчак Я. (науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Гасюк П.А.) та Лобазов С. (науковий керівник: канд. мед. наук, ас. Воробець А.Б.) взяли участь у міжнародній студентській науковій конференції «Майбутнє ортопедичної стоматології – 2018», яка відбулась на базі Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

Студенти-гуртківці взяли участь у Міжнародній дистанційній студентській науковій конференції "Майбутнє ортопедичної стоматології - 2018" 20-21 жовтня 2018 року м. Полтава (2018 рік)

27-28 лютого 2015 року студенти-гуртківці та викладачі кафедри ортопедичної стоматології взяли участь у IV Міжнародній стоматологічній конференції студентів і молодих учених «Актуальні питання сучасної стоматології», яка відбулась на базі Ужгородського національного університету (УжНУ).

Cтуденти-гуртківці та викладачі кафедри ортопедичної стоматології на IV Міжнародній стоматологічній конференції студентів і молодих учених «Актуальні питання сучасної стоматології» (2015 рік)

У 2014 році студенти-гуртківці кафедри взяли участь у «XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених». Радчук Володимир (науковий керівник: д-р мед. наук, доц. Гасюк П. А.) виступив з доповіддю «Біомеханічні аспекти художньої реставрації фронтальної групи зубів» та був нагороджений дипломом І ступеня.

Студенти-гуртківці кафедри на «XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених» (2014 рік)

15-16 жовтня 2015р. на базі кафедри ортопедичної стоматології було організовано дводенний практичний "майстер-клас" на тему "Елегантна простота реставрації фронтальної групи зубів за рекомендаціями STYLE ITALIANO". Студенти-гуртківці брали активну участь у проведенні заходу та мали можливість на власному досвіді випробувати прогресивні технології сучасної стоматології.

Студенти-гуртківці під час проведення практичного "майстер-клас" на тему "Елегантна простота реставрації фронтальної групи зубів за рекомендаціями STYLE ITALIANO" (2015 рік)

30 листопада 2016р. викладачі та члени студентського наукового гуртка кафедри ортопедичної стоматології за підтримки компанії «Колгейт-Палмолів Україна», в рамках реалізації національно-освітньої програми «Місяць здорової усмішки» провели безкоштовні стоматологічні огляди та консультації з питань профілактики захворювань порожнини рота для учнів Тернопільської української гімназії імені І.Франка .

Проведення заходу «Здорові посмішки-яскраве майбутнє» (2016 рік)

13 грудня 2018 року викладачами та гуртківцями кафедри проведено захід «Здорові зубки – яскраве майбутнє» для учнів Тернопільського правового ліцею (ЗОШ №2).

Проведення заходу «Здорові зубки-яскраве майбутнє» (2018 рік)