Дисертації, захищені співробітниками кафедри на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:

 1. Гасюк П. А. «Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Тернопіль, 2013).

Дисертації, захищені співробітниками кафедри на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:

 1. Бойків А. Б. «Перебіг адреналінової міокардіопатії при різних типах запальної реакції» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2009).
 2. Стаханська О. О. «Системно-аналітичне обгрунтування впровадження інноваційних методик в медичній освіті» за спеціальністю 14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика (Київ, 2012).
 3. Бандрівська О. О. «Особливості холінергічної регуляції серця при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі» (експериментальне дослідження) за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).
 4. Демкович А. Є. «Оксидаційні та цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту в умовах стрес реакції та їх корекція» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014).
 5. Дзецюх Т. І. «Особливості перебігу гострого пародонтиту за умов гіпотиреозу в експерименті» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль, 2014).
 6. Росоловська С. О. «Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в тканинах пародонту щурів залежно від статі» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Чернівці, 2014).
 7. Беденюк О. А. «Особливості морфо-функціональної перебудови тканин шлунка щурів після видалення привушних і нижньощелепних залоз» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Тернопіль, 2017).
 8. Воробець А. Б. «Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Суми, 2017).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. П. А. Гасюка:

 1. Воробець А. Б. «Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Суми, 2017).

Дисертації, заплановані співробітниками кафедри на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук:

 1. Демкович А. Є. «Патогенез генералізованого пародонтиту: порушення імуно-цитокінових, некротичних та апоптичних процесів і їх корекція» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Дисертації, заплановані співробітниками кафедри на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук:

 1. Пясецька Л. В. «Залежність властивостей і складу ризики ротової порожнини від психофізіологічного стану людини» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.
 2. Ребуха Л. В. «Морфо-функціональні особливості ремоделювання тканин СНЩС при гіпертікемії» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.
 3. Град А. О. «Морфо-функціональна характеристика жувальних м'язів в нормі та при експериментальному цукровому діабеті» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.
 4. Боднарчук І. В. «Особливості морфо-функціонального перебігу десквамативного глоситу» (клініко-експериментальне дослідження) за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія.