Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану та графіка роботи співробітників, а також на практичних заняттях із студентами.

Викладачами, які здійснюють прийом хворих ведеться звітно-облікова документація: журнали консультацій, амбулаторні карти стоматологічного ортопедичного хворого (форма № 043/0), наряди по виконанню клінічних та технологічних маніпуляцій та щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда (форма № 039 4/0).

Лікувальна робота кафедри проводиться згідно "Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я" на базі стоматологічного відділу університетської лікарні.

Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану занять та графіка роботи співробітників кафедри, на практичних заняттях із студентами. Лікувально-консультативний прийом проводиться в клінічних залах, де розташовано 4 стоматологічні установки.

На кафедрі надається амбулаторно-лікарська та консультативна робота ортопедичного лікування всіма видами знімного протезування, незнімними видами протезування, як штамповано-паяними так і суцільнолитими металокерамічними, металопластмасовими та шинуючими зубопротезними конструкціями.

На кафедрі функціонує зуботехнічна лабораторія для забезпечення лікувальної роботи з необхідним обладнанням.

Співробітники кафедри – висококваліфіковані фахівці і мають відповідні кваліфікаційні категорії.

 • Вищу лікарську категорію мають: доц. Бойків А.Б.
 • Першу лікарську категорію мають: проф. Гасюк П.А.
 • Другу лікарську категорію мають: доц. Росоловська С.О., доц. Бандрівська О.О., доц. Дзецюх Т.І., ас. Цвинтарний А.В.

Завідувач кафедри д-р мед. наук, професор Гасюк П.А. та студенти 5 курсу на одному із клінічних етапів виготовлення часткового знімного пластинкового протезу (2017 рік)

Завідувач кафедри д-р мед. наук, професор Гасюк П.А. та лаборант кафедри Гордій Н.Т. проводять консультативний прийом в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті (2018 рік)

Канд. мед. наук, доцент Демкович А. Є. проводить примірку та припасування протезу (2018 рік)

Д-р мед. наук, професор Гасюк П. А. на практичній частині заняття демонструє студентам етап припасування куксової вкладки в порожнині рота пацієнта (2013 рік)

Д-р мед. наук, професор Гасюк П. А. проводить штифтування зуба у пацієнта під загальним наркозом в стоматологічному відділенні КЗТОР ТУЛ (2013 рік)

Д-р мед. наук, професор Гасюк П. А. та канд. мед. наук, асистент кафедри Беденюк О. А. на практичній частині заняття демонструють студентам етапи фіксації незнімних ортопедичних конструкцій в порожнині рота пацієнта (2017 рік)

В практику охорони здоров'я співробітниками кафедри були впроваджені нові методи діагностики та лікування, результати дослідження яких висвітлені в наукових працях та надруковані в фахових виданнях, які були впроваджені в лікувально-діагностичний процес кафедри:

 • удосконаленого способу полімеризації стоматологічних базисних пластмас;
 • діагностичного комплексу для визначення функціонального стану пародонту;
 • способу визначення та профілактики атрофії тканин протезного ложа і пародонта;
 • спосіб лікування генералізованого пародонтиту з використанням поліпептидних препаратів;
 • спосіб тренування м'язів при лікуванні дистального прикусу;
 • патологічної стертості зубів у старших вікових груп з використанням металокерамічних конструкцій;
 • пристрій для морфометричного дослідження устя каналу багатокореневих зубів;
 • корекції оклюзійної поверхні металевих коронок;
 • метод комбінованого лікування ретинованих зубів;
 • спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту;
 • метод визначення патологічної стертості зубів з використанням еріохрома чорного-Т;
 • спосіб моделювання пародонтиту у лабораторних тварин;
 • спосіб моделювання постекстракційного альвеоліту у лабораторних тварин;
 • спосіб визначення ознак стирання зубів за допомогою комбінованого гістохімічного забарвлення;
 • спосіб визначення ознак карієсу зубів;
 • спосіб визначення та профілактики атрофії протезного ложа і пародонта;
 • спосіб прогнозувння клінічного перебігу генералізованого пародонтиту;
 • спосіб оперативного доступу до великих слинних залоз;
 • спосіб лікування генералізованого пародонтита із застосуванням гінгівоостеопластики та поліпептидних препаратів;
 • спосіб лікування генералізованого пародонтита із застосуванням індивідуальних шин;
 • спосіб виявлення ступеня ураження остеопорозом суглобових головок скронево-нижньощелепних суглобів;
 • знімна пластинкова капа з суцільнолитими оклюзійними накладками.