Воробець Анна Богданівна

Освіта:
У 2006р. закінчила ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» за спеціальністю "Стоматологія ортопедична" і здобула кваліфікацію "Зубний технік". У 2011р. закінчила ДВНЗ "Івано-Франківський державний медичний університет", отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Стоматологія". З вересня 2011р. по червень 2013 р. навчалась в інтернатурі у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова.

Наукова діяльність:
Запланувала кандидатську дисертацію на тему: "Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті"

Наукові інтереси:
Стоматологія, клінічна анатомія зубів, морфологія твердих тканин зубів.

Наукові публікації та рейтинги:
Є автором 14 публікацій. Автор 2 деклараційних патентів України на винахід.

Comments