Гасюк Петро Анатолійович

Освіта: 
У 2003 році з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Після закінчення академії з 2003 по 2005 рік навчався в інтернатурі з фаху "ортопедична стоматологія" на базі Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки. Під час навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології виконав та успішно захистив магістерську роботу на тему "Одонтогліфіка ікол в залежності від їх антропологічного варіанту" за спеціальністю "ортопедична стоматологія", частина із якої увійшла в заплановану кандидатську дисертацію.

Біографічні дані:
Працюючи на 0,5 ставки асистентом кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії та 0,5 ставки асистентом кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» в 2006 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на межі анатомії та стоматології за темою: “Антропологічні варіанти ікол, їх мікротвердість та особливості біомінералізації”. В січні 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. До жовтня 2011 року працював доцентом кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», відповідальний за виховну роботу кафедри. З жовтня 2011 року - доцент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", завуч кафедри. З вересня 2013 року - завідувач кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". У грудні 2017 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри ортопедичної стоматології. З 2018 року — Член-кореспондент Міжнародної академії інтегративної антропології.

Наукова діяльність:
В 2013 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою "Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини".

Наукові інтереси:
Стоматологія, клінічна анатомія зубів, морфологія твердих тканин зубів.

Наукові публікації:
Автор 240 друкованих робіт. Автор 7 деклараційних патентів України на винахід. Співавтор 2 підручників, 15 навчальних посібників та 5 монографій.
Comments