Наукові публікації проф. Гасюка П.А.

 1. Гістотопографічні особливості періодонтальної щілини зуба у собак / Король Д.М., Гасюк П.А. // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 10, – №1, частина 1, – С. 108-110.
 2. Морфометричні та поляризаційно-мікроскопічні особливості ікол верхньої та нижньої щелеп залежно від їх антропологічного варіанту / Гасюк П.А., Черняк В.В. // Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т. 12, – №1, частина 1, – С. 16-18.
 3. Эмбриологические аспекты формирования и прорезывания клыков / Сисоєв С.М., Гасюк П.А. // Український стоматологічний альманах. – 2005. – № 4. – С. 14-17.
 4. Мікротвердість окремих ділянок емалі та дентину у верхніх та нижніх іклах / Гасюк П.А., Калашніков Д.В., Черняк В.В. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.– 2005. – Т.5, №4 (12). – С. 57-58/
 5. Мікротвердість емалі та дентину різних антропологічних варіантів ікол / Гасюк П.А., Калашніков Д.В., Черняк В.В. // Український стоматологічний альманах. – 2006. – № 1, Т. 2. – С. 29-31.
 6. Ультраструктурна та хімічна організація емалі та дентину ікол / Гасюк П.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – № 1. – С. 102-106.
 7. Одонтологічні та одонтогліфічні особливості різних антропологічних варіантів ікол / Гасюк П.А., Ройко Н.В., Черняк В.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – № 2. – С. 285-287.
 8. Деякі морфологічні аспекти перебігу початкового карієсу малих кутніх зубів людини / Скрипников П.М., Сіренко О.А., Гасюк П.А. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006. – Том 5, № 2. – С. 58-59.
 9. Комплексний метод морфологічних досліджень патології твердих тканин зуба / Гасюк А.П., Скрипніков П.М., Ніколенко Л.Г., Гасюк П.А., Ніколенко Д.Є. // Світ медицини та біології. – 2008. – № 2. – С. 75-77.
 10. Критерії оцінки деяких сучасних відтискних силіконових матеріалів, при протезуванні з використанням імплантатів / Король Д.М., Гасюк П.А. // Український стоматологічний альманах. – 2008. – № 3, С. 29-30.
 11. Деякі особливості гістотопографії періодонтальної щілини зуба у собак / Король Д.М., Гасюк П.А. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т.9, №2(26). – С. 66-69.
 12. Морфологічна характеристика бічних поверхонь коронки зуба у віковому аспекті / Гасюк П.А., Бакуменко В.М., Гасюк Н.В. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – том 9, випуск 4 (28), частина 2 – С. 155-158.
 13. Використання керамічних вкладок при лікуванні зубів / Гасюк П.А. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – том 9, випуск 4 (28), частина 2 - С. 207.
 14. Особливості формування шорсткості, ретенційних пунктів і порожнин складної геометричної конфігурації при усуненнні дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів / Гасюк П.А., Калашніков Д.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – №3. – С.275-278.
 15. Особливості структури емалі в умовах фізіологічного прорізування зубів / Гасюк П.А., Черняк В.В., Бакуменко В.М., Костиренко О.П., Сіренко О.А. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – том 10, випуск 4 (32). - С. 172-174.
 16. Особливості препарування зубів під штучні коронки з каркасом, виготовленим методом фрезерування / Гасюк П.А. // Український стоматологічний альманах. – 2011. – № 2, С. 9-12.
 17. Причины непереносимости сьёмных зубных протезов / Гасюк П.А., Киндий Д.Д., Калашников Д.В., Писаренко Е.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – №2. Т1. – С.221-223.
 18. Особливості моделювання штифтової конструкції на основі волоконного композиційного матеріалу / Гасюк П.А., Кіндій Д.Д., Малюченко М.М., Чернявський С.А., Ставицький С.О. // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – №2. Т1. – С.223-226.
 19. Морфологічна будова не уражених карієсом зубних ямок / Гасюк П.А., Писаренко О.А., Костиренко О.П. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – том 11, випуск 3 (35). - С. 62-64.
 20. Технологія безметалевої кераміки як етап розвитку сучасної ортопедичної стоматології матеріалу / Гасюк П.А., Король Д.М., Малюченко М.М., Калашніков Д.В. // Науково-практичний журнал Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – том 15, № 3-4 (додаток 1). - С. 65-66.
 21. Особливості морфологічної будови екваторіальної ділянки емалі зубів / Гасюк П.А. // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – том 11, випуск 4 (36).Частина 2. - С. 70-72.
 22. Електронно-мікроскопічне дослідження особливостей будови пучків емалевих призм зубів / Гасюк П.А., Рамусь М.О., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – №4(90). – С.202-204.
 23. Особливості взаємовідношення пучків емалевих призм у різних ділянках коронки зубів / Гасюк П.А., Кіндій Д.Д., Малюченко М.М., Калашніков Д.В. // Український стоматологічний альманах. – 2011. – № 6, С. 3-5.
 24. Особливості морфологічної будови горбикової ділянки емалі зуба / Гасюк П.А. // Світ медицини та біології. – 2011. – № 4. – С. 75-77.
 25. Структура емалево-дентинної межі в ділянці горбика та стилю на нативних шліфах / Гасюк П.А. // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 4. – С. 29-30.
 26. Хімічний вміст та ультраструктура призмової емалі / Гасюк П.А. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №2. – С. 37-38.
 27. Сучасний стан науково обґрунтованої стоматологічної практики / Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Щерба В.В., Придруга С.М. // Науково-практичний журнал «Медична освіта». – Тернопіль, 2011. – С.103-105.
 28. Структурні особливості емалево-дентинної межі в різних ділянках коронки зуба / Гасюк П.А., Кіндій Д.Д., Малюченко М.М., Зубченко С.Г. // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 1, С. 15-17.
 29. Гістохімічна характеристика структури ацинарного відділу великих слинних залоз людини / Гасюк П.А., Гнатюк М.С. // Медична хімія. – 2012. – № 1(50), С. 118-120.
 30. Гістоструктура та хімічний вміст ліній Ретціуса емалевих призм / Гасюк П.А., Проскурня С.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – №2(92). – С.169-171.
 31. Ультраструктура кутикули та підлеглих до неї емалевих призм коронки зуба / Гасюк П.А., Гнатюк М.С. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С. 49-50.
 32. Морфологія первинної мінералізації емалі на етапі амелогенезу / Гасюк П.А., Ройко Н.В. // Буковинський медичний вісник. – 2012. – №2(62). – С. 47-49.
 33. Гістоструктурa емалево-дентиної межі пришийкової ділянки зубів при поверхневому та середньому карієсі / Гасюк П.А., Пудяк В.Є., Придруга С.М. // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 3, С. 4-6.
 34. Топографія ліній біомінералізації Ретціуса в окремих ділянках коронки зуба / Гасюк П.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – №2(93). – С.241-243.
 35. Структурно-функціональна організація міжчасткової протоки слинних залоз людини / Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О., Гасюк Н.В. // Галицький лікарський вісник. – Том 19, №2. – 2012. –С.15-16.
 36. Гістохімічне обґрунтування процесу третинної біомінералізації емалі зубів / Гасюк П.А., Гасюк Н.В. // Світ медицини та біології. – 2012. – № 2. – С. 29-30.
 37. Структурно-функціональні особливості організації вставної та смугастої протоки великих слинних залоз людини / Гасюк П.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – №3(94). – С.131-134.
 38. Гістохімічна будова кутикули і зубного нальоту та особливості їх неорганічного вмісту / Гасюк П.А., Черняк В.В., Аршинніков Р.С. // Biomedical and biosocial anthropology. – 2012. – №18. - С. 61-64.
 39. Деякі аспекти судово-медичної експертизи осіб за одонтологічним статусом / Гасюк П.А., Черняк В.В., Нікіфоров А.Г. // Судово-медична експертиза. – 2012. – №6. – С.72-73.
 40. Вторинна біомінералізація в ході ембріогенезу коронки ікол кошенят / Гасюк П.А., Ройко Н.В., Новосельцева Т.В. // Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – №2(55). – С.42-45.
 41. Емаль зуба як особливий стан рідких кристалів / Гасюк П.А., Гасюк А.П., Доценко В.І. // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 6, С. 8-12.
 42. Морфофункціональні особливості будови ацинарного відділу привушної слинної залози / Гасюк П.А., Придруга С.М., Гасюк Н.В. // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: матеріали V науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2012. – Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С. 170. 
 43. Химическое содержание и особенности гистоструктуры линий Ретциуса эмалевых призм / Гасюк П.А. // Уральский медицинский журнал. – 2012. – №12(104). – С.101-103.
 44. Структурно-функціональна організація вставного відділу великих слинних залоз / Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С. 59-61.
 45. Морфологические особенности строения пришеечной зоны коронки зуба / Гасюк П.А., Ковтун Н.Я., Киндий Д.Д., Костыренко А.П. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Том 12. – Вып. 2. – 2013. –Смоленск: СГМА 
 46. Морфологические особенности прекариозного процесса коренных зубов в зависимости от одонтоглифического рисунка / Гасюк П.А., Ковтун Н.Я. // Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2013. – №1(37). – С. 51-52.
 47. Клінічні особливості протезування хворих на протезні стоматопатії / Гасюк П.А. // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – №2(101). – С.227-229. 
 48. Структурно-функціональна організація секреторно-видільного відділу привушних слинних залоз / Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О. // Вісник морфології. – 2013. – №1, Т.19. – С.42-45.
 49. Деякі особливості реставрацій дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів / Гасюк П.А. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – №3(03). – С.169-171.
 50. Епімікроскопічні особливості будови інтерглобулярного дентину зубів у віковому аспекті / Гасюк П.А. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С. 99-100.
 51. Біомеханічні аспекти художньої реставрації центральних різців / Гасюк П.А. // Світ медицини та біології. – 2013. – № 3. – С. 26-28.
 52. Утворення первинних вивідних проток слинних залоз в ході другого етапу ембріогенезу / Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – №2(44), Т.ХІІ. – С. 57-59. 
 53. Перший етап ембріогенезу слинних залоз людини / Гасюк П.А., Гевкалюк Н.О. // Інтегративна антропологія. – 2013. – №1(21). – С.48-50.
 54. Методика визначення індивідуального одонтогліфічного статусу / Гасюк П. А., Черняк В.В., Нікіфоров А.Г. // Буковинський медичний вісник. – 2013. – №3(67), Т.17, Ч.1. – С.181-182. 
 55. Особливості ортопедичного лікування недосконалого амелогенезу методом непрямих реставрацій / Гасюк П.А. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4. – С. 39-40.
 56. Особливості ультраструктурної організації емалі та дентину малих кутніх зубів людини / Гасюк П. А., Ковтун Н.Я. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 54-56. 
 57. Химическое содержание и особенности гистоструктуры линий Ретциуса эмалевых призм зубов / Гасюк П.А. // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2013. – Т. 16, № 2. – С. 94-97.
 58. Планіметричні показники коронки малих кутніх зубів в нормі / Гасюк П.А., Ковтун Н.Я., Гнатюк М.С. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – С. 53-56. 
 59. Морфологические особенности развития кариозного процесса эмали коренных зубов фисурно-ямочной локализации / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Зубченко С.Г. // Вестник врача, Самарканд. – 2014. – №3. – С. 74-75. 
 60. Епімікроскопічні особливості будови емалево-дентинної межі та інтерглобулярного дентину великих та малих кутніх зубів у віковому аспекті / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Пудяк В.Є. // Інновації в стоматології. – 2014. – №2. – С. 96-97. 
 61. Особливості впровадження сучасних комп`ютерних технологій в клініку ортопедичної стоматології / Гасюк П.А. // Медична інформатика та інженерія. – 2014. – №3. – С. 93-96. 
 62. Особливості морфологічних змін твердих тканин зубів після одонтопрепарування / Гасюк П.А., Калашніков Д.В., Радчук В.Б. // Клінічна стоматологія. – 2014. – №4. – С. 8-10. 
 63. Introduction of modern forms of information in the learning process of dental education in Ukraine / Гасюк П.А., Демкович А.Є., Росоловська С.О. // International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists "The generation of scientific ideas". V.1. – Geneva. Switzerland, 2014. – P. 165-167.
 64. Особенности системы местного иммунитета собственной пластинки десны в условиях поражения симптоматическим катаральным гингивитом при пародонтите / Гасюк П.А., Гасюк Н.В. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Том 14. –Вып. 1. – 2015. –Смоленск: СГМА.
 65. Методика цифрового объёмного сканирования культи зуба путём применения Сomputer Aided Design-технологии / Гасюк П.А., Радчук В.Б, Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Том 14. –Вып. 2. – 2015. –Смоленск: СГМА.
 66. Морфогенез прекариозных процессов в эмали и дентине больших коренных зубов человека / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Костиренко О.П., Парфьонова В.С. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Том 14. –Вып. 2. – 2015. – Смоленск: СГМА.
 67. Особливості морфологічної будови твердих тканин екваторіальної ділянки великих кутніх зубів у чоловіків / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Бєлінська Л. Д. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №2. – С.6-9.
 68. The influence of orthodontics preparation for the unfixed orthodontic constructions of the tooth pulp from the point of view of morphology / Гасюк П. А., Радчук В.Б., Брехлічук П.П., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. // Intermedical journal. – 2015. – № III(5). – С. 39-43.
 69. Методика отримання відтисків при протезуванні з використанням дентальних імплантатів чоловіків / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Радчук В.Б. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4. – С.129.
 70. Вплив одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на стан тканин зуба / Гасюк П.А., Радчук В.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4. – С. 129-130. 
 71. Аспекти розвитку каріозного процесу в фіcурах і ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті / Гасюк П. А., Воробець А.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4. – С. 132.
 72. Влияние одонтопрепарирования под несъёмные ортопедические конструкции на пульпу зуба с позиции одонтоглифики / Гасюк П.А., Радчук В.Б., Брехлічук П.П., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Том 14. –Вып. 4. – 2015. – Смоленск: СГМА.
 73. Features the introduction of e-learning the study of prosthetic dentistry / Гасюк П.А., Росоловська С.О., Бойцанюк С.І. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №2. – С. 17-19.
 74. New technologies in the educational process – quality guarantee the preparation dentists under european integration / Гасюк П.А., Дзецюх Т.І., Град А.О., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. // International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists "Driven to discover". – Geneva. Switzerland, 2015. – P. 9-11.
 75. Особливості структурної організації навколопульпарного дентину великих кутніх зубів залежно від статі / Гасюк П. А, Воробець А.Б., Костиренко О.П. // Клінічна стоматологія. – 2016. – №1. – С. 5-10.
 76. Роль цифрового об`ємного сканування при підготовці опорних зубів до протезування незнімними ортопедичними конструкціями / Гасюк П.А., Радчук В.Б. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – №2. Т. 2(128). – С. 171-173.
 77. Возрастные изменения в дентине больших коренных зубов человека / Гасюк П. А., Воробец А.Б. // Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. – Проблемы биологии и медицины. – 2016. – №3.1(90). – 32 с.
 78. Методологія впровадження навчального посібника «Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій» у навчальний процес з вибіркової дисципліни / Гасюк П.А., Король Д.М., Росоловська С.О., Коробейніков Л.С., Радчук В.Б., Козак Р.В. // Клінічна стоматологія. – 2016. – №1. – С. 47-50.
 79. Особливості ремоделювання камер легеневого серця залежно від типів центральної гемодинаміки / Гасюк П. А., Слабий О.Б., Гнатюк М.С. // Світ медицини та біології. – 2016. – №4 (58). – С. 124-126.
 80. Гендерні відмінності одонтометричних показників коронок великих кутніх зубів людини / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Росоловська С.О., Костиренко О.П. // Світ медицини та біології. – 2016. – №4 (58). – С. 16-19.
 81. Characteristics of cellular composition of periodontal pockets / Гасюк П.А., Гасюк Н.В., Кіндій Д.Д., Іванчишин В.В., Калашніков Д.В., Зубченко С.Г. // Interventional Medicine & Applied Science. – 2016. – Vol.8 (4). – P. 172-177.
 82. Некоторые особенности развития патологических поражений эмали зубов при нарушении процессов минерализации / Гасюк П.А., Воробець А.Б. // Актуальные проблемы современной медицины: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. –Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №2.1(95). – С. 91-92.
 83. Особенности процесов редукции верхних и нижних моляров и их применение в современной реставрационной стоматологии / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Кузьмінська В.В. // Актуальные проблемы современной медицины: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. – Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №2.1(95). – 92 с.
 84. Роль одонтометрии в клинике ортопедической стоматологии / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Гасюк Н.В., Радчук В.Б. // Актуальные проблемы современной стоматологии: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. – Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №2.1(95). – С. 30-31.
 85. Влияние различных видов одонтопрепарирования на морфологические изменения твёрдых тканей зуба при протезировании металлокерамическими коронками / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Гасюк Н.В., Радчук В.Б. // Актуальные проблемы современной стоматологии: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. – Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №2.1(95). – 106 с.
 86. Особенности архитектоники прямых реставраций фронтальной группы зубов / Гасюк П.А., Воробець А. Б., Холбаєв У.А., Зубченко С.Г. // Stomatologiya. – 2017. – №4 (69). – С. 22-24.
 87. Морфофункціональні зміни тканин зуба, ініційовані одонтопрепаруванням під металокерамічні конструкції / Гасюк П.А., Радчук В.Б., Гасюк Н.В. // Світ медицини та біології. – 2017. – №2 (60). – С. 100-103.
 88. Sex differences of odontometrical indexes crowns of molars / Гасюк П.А., Воробець А.Б., Гасюк Н.В., Росоловська С.О., Боднарчук І.В., Радчук В.Б. // Interventional Medicine & Applied Science. – 2017. – Vol.8 (4). – P. 172-177.
 89. Curent concept of morphofunctional changes of dental tissue induced by odontopreparation for metal-ceramic constructions / Гасюк П.А., Радчук В.Б., Гасюк Н.В. // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С. 9-11.
 90. Humoral immune reactivity disorders in experimental parodontitis and their correction by flavonol / Гасюк П.А., Демкович А. Є., Бондаренко Ю. І. // Світ медицини та біології. – 2017. – №3 (61). – С. 97-100.
 91. Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques / Гасюк П.А., Радчук В. Б., Гасюк Н. В., Росоловська С. О., Демкович А. Є., Воробець А. Б. // Світ медицини та біології. – 2017. – №4 (62). – С. 15-17.
 92. Changes in biochemical parameters of blood serum and gingival homogenates with experimental gingivitis / Гасюк П.А., Малько Н.В., Іванчишин В.В., Гасюк Н.В. // Світ медицини та біології. – 2017. – №4 (62). – С. 149-152.
 93. Oxidative modification of proteins in the process of experimental periodontitis development / Гасюк П.А., Демкович А. Є., Бондаренко Ю. І. // Interventional Medicine & Applied Science. – 2017. – Vol.9 (4). – P. 218-221.
Comments