Наукові публікації доцента Стаханської О. О.

 1. Марценюк В. П. Визначення пріоритетних інноваційних методик підготовки лікарів –стоматологів на основі методу аналізу ієрархій / В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Медична освіта.- 2009. - №3. С.13-18.
 2. Марценюк В. П. Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗУкраїни / В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Медична інформатика та інженерія.- 2009.- №3.-С. 13-21. 
 3. Марценюк В. П. Системний аналіз результатів впровадження інноваційних технологій навчання з метою забезпечення якісної підготовки лікарів / В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Медична інформатика та інженерія.- 2009. - №4. – С. 13-19. 
 4. Марценюк В. П. Аналіз результатів семестрових комплексних тестових іспитів в медичній освіті на основі кореляційних показників успішності та багатопараметричної нейромережевої кластеризації / В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Медична інформатика та інженерія.- 2010.- №1.– С.53-57. 
 5. Мисула І. Р. Семестрові комплексні тестові іспити-надійний критерій оцінки знань студентів / І.Р.Мисула, В.П.Марценюк, К.О.Пашко. О.О.Стаханська // Медична освіта.- 2010.-№1.- С.16-37. 
 6. Банчук М. В. Кореляційний аналіз поточної та підсумкової успішності студентів-медиків і показників сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту / М.В.Банчук, В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Медична освіта.- 2010. -№ 2. - С. 34-42. 
 7. Марценюк В. П. Нейромережеве прогнозування складання студентами-медиками ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового іспиту / В.П.Марценюк, А.В.Семенець, О.О.Стаханська // Медична інформатика та інженерія.- 2010. - №2. - С. 57-62. 
 8. Стаханська О. О. Системно-аналітичне обґрунтування застосування коопераційної моделі в реалізації проекту створення університетської лікарні / О.О.Стаханська // Медична інформатика та інженерія, № 1,2011, стор. 75-81.
 9. Стаханська О. О. Обгрунтування значення Веб-порталу навчально-методичних матеріалів для теоретичної та практичної підготовки студентів-стоматологів / О.О. Стаханська // Медична інформатика та інженерія, № 3, 2011, стор. 46-49.
 10. Марценюк В. П. Використання сучасних інформаційних технологій в оптимізації фахової підготовки лікарів-стоматологів / В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Матеріали науково-практичної конференції. Актуальні питання стоматології сьогодення. 19 листопада 2010 року. Тернопіль.-2010, С.117-118. 
 11. Марценюк В. П. Метод нейромережевого прогнозування ліцензійного інтегрованого іспиту на основі результатів поточної успішності та семестрового комплексного тестового іспиту / В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини . Збірник матеріалів конференції 17 червня 2010 року. Тернопіль.- 2010, С.177-178. 
 12. Ковальчук Л. Я. Системний аналіз результатів впровадження інноваційних технологій в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / Л.Я.Ковальчук, В.П.Марценюк, О.О.Стаханська // Перший всеукраїнський з’їзд “ Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю Збірник праць Київ, 23-26 червня 2010 р., стор. 108. 
 13. Черкашин С. І. Особливості викладання ортопедичної стоматології на шляху до інтеграції у світовий освітній простір / В.В.Щерба, А.В.,Цвинтарний, О.О.Стаханська // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції Української медичної освіти у світовий освітній простір»-Тернопіль,-2009.-С.242-243.
 14. Черкашин С. І. Історичні та сучасні погляди на лікування синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів/А.І. Сторожко,С.О. Росоловська , О.О.Стаханська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції, Тернопіль-2009,С. 80-81.
 15. Черкашин С. І. Сучасний стан та перспективи діагностики больової дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів / В.В. Щерба, А.І. Сторожко, О. О. Стаханська // Вісник наукових досліджень.-2009-№2.-С.46-48. (фахове видання)
 16. Бандрівський Ю.Л. Динаміка порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини у працівниць кондитерського виробництва, хворих на генералізований пародонти / О.О.Стаханська // Клінічна стоматологія.- 2013-№3,4-С.86-87.
 17. Марценюк В. П. Система підтримки рішень для задач клінічної медицини на основі методу Decision Curve Analysis(DCA) / О.О. Стаханська // Вісник наукових досліджень.-2014-№1.-С.40-43. 
 18. Стаханська О. О. Клиническая эффективность препарата «Бактулин» в комплексном лечении больных с дистрофически-воспалительными процессами в пародонте / Мачоган В.Р., Пудяк В.Е // Стоматологическая наука и практика.-2014-№1.-С.17-21.
 19.  Марценюк В. П. Про клінічну експертну систему, що ґрунтується на правилах, на основі технологіїDATA MINING / Медична інформатика та інженерія, № 1, 2014, стор. 24-27. 
 20. Гасюк Н. В. Морфофункціональна характеристика епітелію слизової оболонки спинки язика щурів в нормі / В.Є. Пудяк., А.К. Семенова., Г.А. Єрошенко., О.О. Стаханська // Вісник проблем біології і медицини.- 2014-№2.- С. 134-137.
 21. Стаханська О. О.  Розробка клінічної діагностичної системи, що ґрунтується на правилах, побудованих методом послідовного покриття / О.О. Стаханська // Медична інформатика та інженерія.-2014-№2.-С.51-55.
 22. Стаханська О.О. Організація проведення стоматологічних планових оглядів на основі телемедичних технологій на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги / О. О. Стаханська // Вісник наукових досліджень.-2014-№2.-С.110-112. 
 23. Стаханська О. О. Особливості телемедичного консультування пацієнтів стоматологічного профілю / О.О. Стаханська // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.-2014.-№2.- С. 32-35.
 24. Марценюк В. П. Розробка клінічних експертних систем на основі технологій DATA MINING / О.О. Стаханська.,І.Є. Андрущак // Здобутки клінічної та експериментальної медицини . Збірник матеріалів конференції 21 травня 2014 року. Тернопіль.- 2014, С.141-142.
 25. Гасюк П. А. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології- запорука якості підготовки лікарів-стоматологів в умовах європейської інтеграції / С.О.Росоловська, В.Р.Мачоган., О.О. Стаханська // Матеріали Всеукраїнської навчально–наукової конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процессу у вищих медичних навчальних закладах України”, 15-16 травня 2014 року. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 64 – 66.
 26. Стаханська О.О. Обгрунтування значення методики ліній практичних навичок для теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків / О.О. Стаханська // Медична освіта.- 2014. -№ 3. - С. 135-137. 
 27. Стаханська О. О.   Оцінка гігієни порожнини рота у дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник, О.О. Шпак // Матеріали науково-практичної конференції. “Інноваційні технології в стоматології”. 23 вересня 2016 року. Тернопіль.-2016, С.113-114. 
Comments