Наукові публікації доц. Росоловської С.О.

 1. С.І. Черкашин. Історичні та сучасні погляди на лікування синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів /Черкашин С.І, Щерба В.В, Росоловська С.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – с.80-81.
 2. С.І. Черкашин. Особливості викладання ортопедичної стоматології на щляху до інтеграції у світовий освітній простір / Черкашин С.І., Карнківський А.Я., Щерба В.В., Росоловська С.О. // Матеріали Всеукраїнської навчально- наукової конференції. – 2009. – с.242-243.
 3. С.І Черкашин. Сучасний стан та перспективи діагностики больової дисфукції скронево-нижньощелепних суглобів / Черкашин С.І, Щерба В.В, Росоловська С.О. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 2(55) – с.46-48.
 4. Хара М.Р. Статеві відмінності стану перекисного окиснення ліпідів у слизовій пародонта гонадектомованих щурів / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». − 2010. − Т. 10, Випуск 1 (29). – С. 113-116.
 5. Хара М.Р. Вплив гонадектомії на стан систем регуляції у тварин різної статі / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». − 2011. − №2 (34). − С. 100-103. 
 6. Хара М.Р. Особливості структурних змін в слизовій оболонці пародонта гонадектомованих самиць щурів за застосування замісної терапії / М.Р. Хара, С.О. Росоловська, О.П. Андріїшин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. − 2012. − № 1 (16). – С. 127-130. 
 7. Хара М.Р. Вплив замісної терапії на стан мінерального складу кісток верхньої та нижньої щелеп у гонадектомованих самців і самиць щурів / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // Медична хімія. – 2012. – № 3 (52). − С. 35-39. 
 8. Половые отличия вегетативной регуляции сердечного ритма при експериментальной гормональной кардиомиопатии [Електронний ресурс] / М.Р. Хара, О.О. Бандривская, С.А. Росоловская, В.А. Гаврысьо // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/111-10269. 
 9. Хара М.Р. Залежність активності метаболічних змін у слизовій пародонта від стану регуляторних процесів у гонадектомованих щурів різної статі / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2 (13). – С. 152-153.
 10. Росоловська С.О. Стан мембранних процесів в слизовій пародонта гонадектомованих щурів / С.О. Росоловська // І наук. конф. молодих вчених з між. народ. уч., 19-20 травня 2010 р.: збірник наук. статей. − Вінниця, 2010. − С. 106. 
 11. Росоловська С.О. Зміни активності процесу ліпопероксидації в слизовій пародонта та крові щурів при видалені статевих залоз / С.О. Росоловська // ХІV Міжнарод. медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р.: матер. − Тернопіль, 2010. – С. 242. 
 12. Хара М.Р. Вплив дефіциту естрогенів та андрогенів на перекисне окиснення ліпідів у слизовій пародонта щурів / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – С. 161-162. 
 13. Хара М.Р. Дослідження стану мінерального складу кісток верхньої та нижньої щелеп у гонадектомованих самців і самиць щурів / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // Інноваційні технології в стоматології, 21 жовтня 2011 р.: матер. − Тернопіль, 2011. – С. 3. 
 14. Росоловська С.О. Вплив замісної терапії на метаболізм тканин пародонта у гонадектомованих щурів різної статі / С.О. Росоловська // Всеукраїнська наук. конф. «Медична наука-2011», 29-30 листопада 2011 р.: матер. – Полтава, 2011. – C. 70. 
 15. Росоловська С. Метаболічна та функціональна реакція організму щурів на тривалий дефіцит статевих гормонів / С. Росоловська // XV Міжнарод. медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р.: матер. – Тернопіль, 2011. – С. 279.
 16. Хара М.Р. Стан мінерального складу кісток верхньої та нижньої щелеп у гонадектомованих самців і самиць щурів / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2011. – С. 156. 
 17. Гасюк П. А. Особливості протезування бюгельними протезами / Гасюк П. А, Пудяк В.Є., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія.– 2011. – №4. – С.36-39.
 18. Хара М.Р. Вплив замісної терапії на метаболічні процеси в тканинах пародонта гонадектомованих щурів різної статі / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1. – С. 202. 
 19. Хара М.Р. Особливості впливу різних видів терапії на стан тканин пародонта гонадектомованих щурів різної статі / М.Р. Хара, С.О. Росоловська // ХІ чтения им. В. В. Подвысоцкого, 24-25 мая 2012 г.: матер. – Одесса, 2012. – С. 129. 
 20. Росоловська С.О. Особливості мінерального складу кісток гонадектомованих щурів за застосування різних коригуючих впливів / С. Росоловська // XVI Міжнарод. медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р.: матер. – Тернопіль, 2012. – С. 205. 
 21. Гасюк П. А. Безметалева керамік на основі оксиду цирконію як пріоритет незнімного протезування в ортопедичній стома тології / Гасюк П. А, Град А.О., Росоловська С.О. // V науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології». – Клінічна стоматологія № 3,4.–2013. – с. 23.
 22. Гасюк П. А. Ембріологічні аспекти формування та прорізування зубів / Гасюк П. А, Воробець А.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2014. – №3. – С.16-18. 
 23. Гасюк П. А. Деякі особливості використання керамічних вкладок при значному руйнуванні твердих тканин зубів / Гасюк П. А, Воробець А.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2014. – №3. – С.80. 
 24. Гасюк П. А. Аспекти розвитку та мінералізації емалі зубів / Гасюк П. А, Воробець А.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2014. – №3. – С.81-82.
 25. Гасюк П. А. Характеристика фізико-механічних властивостей твердих тканин зубів / Гасюк П. А, Воробець А.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2014. – №3. – С.80.
 26. Гасюк П. А. Роль одонтогліфіки в морфогенезі прекаріозного процесу / Гасюк П. А, Воробець А.Б., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія №2. – 2014. – с. 5-7.
 27. Гасюк П. А. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології – запорука якості підготовки лікарів-стоматологів в умовах європейської інтеграції./ Гасюк П. А, Мачоган В.Р., Стаханська О.О., Воробець А.Б. Росоловська С.О. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)навчальних закладах України. – Ч-ІІ: матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль 2014. – С.64-65.
 28. Гасюк П. А. Introduction of modern forms of information in the learning process of dental education in Ukraine / Гасюк П. А, Демкович А.Є., Росоловська С.О. // International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists "The generation of scientific ideas". V.1. – Geneva. Switzerland, 27 Nov., 2014. – P.165-167.
 29. Гасюк П. А. Особливості застосування електронних засобів у проектуванні навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології / Гасюк П. А, Росоловська С.О., Бандрівська О.О., Щерба В.В., Пудяк В. Є. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)навчальних закладах України. – Ч-ІІ: матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль 2014. – С.66-67.
 30. Росоловська С.О. Статеві аспекти метаболічних змін у тканинах пародонта при його патології / Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія №2(11). – 2015. – с. 57-63.
 31. Радчук В. Б. Вплив одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на стан тканин зуба / Радчук В. Б., Гасюк П. А, Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4.
 32. Воробець А.Б. Аспекти розвитку каріозного процесу в фісурах і ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті./ Воробець А. Б., Гасюк П. А, Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4.
 33. Гасюк П. А. Застосування віртуальної навчальної програми при проектуванні навчальної програми на кафедрі ортопедичної стоматології / Гасюк П. А, Воробець А.Б. Росоловська С.О. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль 2015. – С.291-292.
 34. Гасюк П. А. Features the introduction of e-learning the study of prosthettic dentistry / Гасюк П. А, Бойцанюк С.І., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – №2 (11). – 2015, с. 57-63.
 35. Гасюк П. А. Роль навчального посібника в опануванні вибіркової дисципліни з ортопедичної стоматології / Гасюк П. А, Малюченко М.М., Стаханська О.О., Воробець А.Б. Росоловська С.О. // Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня, Тернопіль-2016 «Укмедкнига».
 36. Гасюк П. А. Особливості одонтометричних показників молярів в залежності від статі / Гасюк П. А, Воробець А.Б.,Росоловська С.О., Радчук В.Б. // Інноваційні технології в стоматології, 21 жовтня 2015 р.: матер. − Тернопіль, 2015. – С. 13-14
 37. Гендерні відмінності одонтометричних показників коронок великих кутніх зубів людини / А. Б. Воробець, П. А. Гасюк, С. О. Росоловська, О. П. Костиренко // Світ медицини та біології. – 2016. – №4 (58). – С. 16-19. (Web of Science).
 38. Sex differences of odontometrical indexes crowns of molars / P. Hasiuk, A. Vorobets, N. Hasiuk, S. Rosolovska, I. Bodnarchuk, V. Radchuk // Interventional Medicine & Applied Science. – 2016. – Vol.8 (4). – P. 172-177. (Scopus)
 39. Пропедевтика ортопедичної стоматології / [ Черкашин С.І., Росоловська С.О., Лучинський В.М.і ін.] ; під ред. С. І. Черкашина. – Тернопіль: – Укрмедкнига, 2016. – 300 с.
 40. Альманах з ортопедичної стоматології./[Костенко Є.Я., Мачоган В.Р., Гасюк П.А.,Росоловська С.О.Воробець А.Б. ] Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 352 с.
 41. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій. [ Король Д.М.,Гасюк П.А.,Коробейніков Л.С.,Росоловська С.О., Радчук В.Б., Козак Р.В. ] – Навчальний посібник. – Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 140 с. 
 42. Естетичні аспекти дизайну ортопедичних конструкцій. [Щерба В.В.,Гасюк П.А.,Зубченко С.Г.,Воробець А.Б.,Росоловська С.О.,Радчук В.Б.. ] – Навчальний посібник. – Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 152 с.
 43. Гасюк П. А. Упровадження комп`ютерних навчальних при вивченні дисципліни «ортопедична стоматологія» / Гасюк П. А, Воробець А.Б.,Росоловська С.О. // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах: матер. навчально-методичної конференції з міжнародною участю. – Полтава, 2016. – С.47-48.
 44. Гасюк П. А. Методологія впровадження навчального посібника «Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій» у навчальний процес з вибіркової дисципліни / Король Д.М., Гасюк П.А., Коробейніков Л.С., Радчук В.Б., Козак Р.В., Росоловська С.О. // Клінічна стоматологія. – 2016. – №1(14). – С.47-50.
 45. Состояние процессов липопероксидации в слизистой пародонта самцов и самок крыс после гонадектомии и медикаментозной коррекции [Електронний ресурс] / С.А. Росоловская // Математическая морфометрия. – 2017. – Т. 16. – Вып. 2. – Режим доступу: http://www.smolensk.ru/user/sgma/MMORPH/N-54-html/rosolovskaja/rosolovskaja.htm
 46. Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques / P.A. Hasiuk, V.B. Radchuk, N.V. Hasiuk, S.O. Rosolovska, A.Ye. Demkovych, A.B. Vorobec // Світ медицини та біології. – 2017. – №4 (62). – С. 15-17. (Web of Science).
 47. Гасюк П. А. Використання непрямих методів реставрацій при лікуванні спадкових захворювань твердих тканин зубів / Гасюк П. А, Воробець А.Б.,Росоловська С.О., Радчук В.Б., Пудяк В.Є. // Матеріали наук-практ конф з міжнар участю 1-2 червня . – 2017. –С. 68-72.
 48. Гасюк П. А. Ультраструктурні особливості будови емалевих призм великих кутних зубів / Гасюк П. А, Воробець А.Б.,Росоловська С.О., Радчук В.Б., Бєлінська Л.Д. // Матеріали наук-практ конф з міжнар участю 1-2 червня . – 2017. –С. 67-68.
Comments