Наукові публікації доц. Дзецюх Т. І.

 1. Дзецюх Т. І. Стан прооксидантної та антиоксидантної систем при різних онкопатологіях/ Т.І. Дзецюх, Н.В. Фартушок, О.П. Хаврона, О.П. Мелех, М.Д. Ступницьий // Мед. хімія. – 2006. – № 3. – с. 48-51.
 2. Дзецюх Т. І. Особливості перебігу вільнорадикалиних процесів і стану антиоксидантної системи за умов експериментального гострого пародонтиту на тлі гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ //Мед. хімія. – 2012. – № 4. – С. 39–43.
 3. Дзецюх Т. І. Показники ендогенної інтоксикації у щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Мед. хімія. – 2013. – № 1. – С. 120–124.
 4. Дзецюх Т. І. Особливості перебігу запального прцесу у щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1. – С. 121–125.
 5. Дзецюх Т. І. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на цитокіновий статус щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Вісн. пробл. біол. і медицини. – 2013. – № 3. – С. 153–157.
 6. Дзецюх Т. И. Особенности гуморального звена иммунной системы крыс с острым пародонтитом на фоне мерказолил-индуцированного гипотиреоза / Т. И. Дзецюх, И. Н. Клищ, М. И. Марущак [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования – 2013. – № 4 (48). – Режим доступа к журн. : www.science-education.ru/110-9976.
 7. Дзецюх Т. І. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на показники ендогенної інтоксикації в щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ // Мед. хімія. – 2013. – № 4. – С. 35–41.
 8. Дзецюх Т. І. Активність процесів ліпопероксидації у щурів із запаленням пародонта на тлі гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Інноваційні технології в стоматології : науково-практична конференція , 28 вересня 2012 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2012. – С. 15. 
 9. Дзецюх Т. І. Стан антиоксидантної системи у щурів із запаленням пародонта на тлі гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2 (17). – С. 179.
 10. Дзецюх Т. І. Стан ферментної ланки антиоксидантного захисту у щурів з гострим пародонтитом на тлі гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Сучасна медицина: питання теорії та практики : міжнародна науково-практична конференція, 14-15 грудня 2012 р. : матеріали конф. – Львів, 2012. – С. 16 .
 11. Дзецюх Т. І. Показники НСТ-тесту у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності : міжнародна науково-практична конференція, 18-19 січня 2013 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2013 – С. 6. 
 12. Дзецюх Т. І. Особливості вільнорадикальних процесів у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві : міжнародна науково-практична конференція, 1-2 лютого 2013 р. : матеріали конф. – Одеса, 2013 – С. 88. 
 13. Дзецюх Т. І. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ столітті : міжнародна науково-практична конференція, 1-2 березня 2013 р. : матеріали конф. – Одеса, 2013 – С. 80.
 14. Дзецюх Т. І. Показники ендогенної інтонсикації у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу./ Т. І. Дзецюх // Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики : міжнародна науково-практична конференція, 29-30 березня 2013 р. : матеріали конф. – Київ, 2013 – С. 12.
 15. Дзецюх Т. І. Особливості ензимної активності лізосом щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу./ Т. І. Дзецюх // Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2013 – С. 10. 
 16. Дзецюх Т. І. Вплив комбінованих таблеток на основі екстракту з кореня ехінацеї, аскорбінової кислоти та цинку аспарагінату на концентрацію інтерлейкіну-4 у щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя : міжнародна науково-практична конференція, 27-28 вересня 2013 р. : матеріали конф. – Київ, 2013. – С. 11.
 17. Дзецюх Т. І. Порушення гуморального імунітету за умов експериментального пародонтиту на тлі гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Клінічна стоматологія. – 2013. – № 3–4. – С. 71. 
 18. Дзецюх Т.І. Фітотерапевтичні особливості ефективності лікування щурів з гострим пародонтитом / П. А. Гасюк, Т. І. Дзецюх // Стоматологія Придніпров’я : перша міжрегіональна науково-практична конференція, 11 жовтня 2013р. : матеріали конф. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 30.
 19. Дзецюх Т. І. Ефективність фітотерапії у лікуванні щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх, І. М. Кліщ, М. І. Марущак // Актуальні питання безпечного застосування ліків : науково-практична конференція, 17-18 жовтня 2013 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2013 – С. 29.
 20. Дзецюх Т. І. Активність лізосомальних ферментів у щурів з гострим експериментальним пародонтитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / Т. І. Дзецюх // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матеріали VI науково-практичної конференції, 31 жовтня-1 листопада 2013 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2013 – С. 244.
 21. Dzetsiukh T. I. Album from propedeutics of orthopedic stomatology / P. A. Gasiuk, A. O. Grad, T. I. Dzetsiukh // Навчальний посібник. Тернопіль : ТДМУ. – Укрмедкнига, 2014 – 212 с. (фахове видання з грифом МОЗ України).
 22. Дзецюх Т. І. Особливості навчання англомовних іноземних студентів при вивченні предмета "Пропедевтика ортопедичної стоматології" / П. А. Гасюк, Т. І. Дзецюх, А. О. Град // Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука, 21-22 травня 2015 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2015 – С. 289.
 23. Dzetsiukh T.I. New technologies in the educational process - quality guarantee the preparation dentists under european integration / P.A. Gasiuk, T.I.Dzetsiukh, A.O. Hrad, D.V. Kalashnikov, S.G. Zubchenko // Driven to Discover : International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics, June 5, 2015 : materials of congress – Geneva (Switzerland), 2015 – P. 9 – 12.
 24. Дзецюх Т. І. Невідкладні стани у стоматологічній практиці – від освіти до клінічної практики / Т. І. Дзецюх, В. Р. Мачоган // Інноваційні технології в стоматології : VІI науково-практична конференція, 25 вересня 2015 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2015 – С. 131.
 25. Дзецюх Т. І. Ефективність синбіотика «Бактулін» у комплексі лікування хворих на генералізований пародонтит / В. Р. Мачоган, Т. І. Дзецюх // Інноваційні технології в стоматології : VІI науково-практична конференція, 25 вересня 2015 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2015 – С. 133.
 26. Dzetsiukh T. Dynamics of interleukin-6 in early period in the early period after simulation skeletal, cranial and combined injuries / R. Levchuk, A.Gudyma, T. Dzetsiukh [Web resourсes] // Journal of education, health and sportformely journal of health sciences – 2015. – Vol 5, No 9, P. 694-699. – Access to the journal : http://ojs.ukw.edu.pl/index.php /johs/article/view/2015%3B5%289%29%3A694-699.
 27. Dzetsiukh T. Disorders peculiarities of the bile-formed and bile-excreing liver functions in the early period of traumatic disease on the background of chronic hepatitis / R. Blyzniuk, T. Dzetsiukh [Web resourсes] // Journal of education, health and sportformely journal of health sciences – 2015. – Vol 5, No 10, P. 61-68. – Access to the journal : http: //ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%2810%29%3A61-68.
 28. Дзецюх Т.І. Патогенна роль гіпотиреозу в перебігу запального процесу / Т. І. Дзецюх // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матеріали VIІІ науково-практичної конференції, 01 жовтня - 02 жовтня 2015 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2015 – С. 26.
 29. Дзецюх Т.І. Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм/ Левчук Р., Дзецюх Т., Борис Р., Покришко О.// Актуальні проблеми транспортної медицини. – Одеса. –2015. – № 4, т.2 (42-2)– С. 148-156.
 30. Дзецюх Т.І. Вплив крововтрати на динаміку вмісту цитокінів сироватки крові в період гострої реакції на краніоскелетну травму/ Дзецюх Т., Борис Р.// Буковинський медичний вісник. – Чернівці. – 2016. – Том 20, №2 (78) – с. 20-24.
 31. Дзецюх Т.І. Особливості порушень клітинної ланки у тварин з гострим пародонти том на тлі гіпотиреозу/ Дзецюх Т.І.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль. – 2016. – №1. – с. 28 – 31.
 32. Дзецюх Т.І. Порушення біохімічного складу жовчі в пізній період після нане-сення краніоскелетної травми та ефективність їх корекції фітозасобом/ Дзецюх Т.І., Серватович А.М.// Медична та клінічна хімія. – Тернопіль. – 2016. – Т. 18., – № 2., – с. 76-81.
 33. Дзецюх Т.І. Вплив гіпоестрогенного остеопорозу на прояви цитолітич-ного синдрому в динаміці пізнього періоду травматичної хвороби/ Дзецюх Т.І., Машевський А.С.// Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2016. – № 3. – с. 111-113.
 34. Дзецюх Т.І. Методологічна основа дослідження патогенезу краніоскелетної травми/ Дзецюх Т.І., Сушко Ю.І., Зачепа О.А., Гудима А.А// Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : матеріали ІХ науково-практичної конференції, 29 вересня - 30 вересня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2016 – С. 68.
 35. Дзецюх Т.І. Роль позитивних емоцій у психологічній допомозі онкохворим дітям/ Дзецюх Т.І. // Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених "Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини". – 2016. – С. 177.
 36. Дзецюх Т.І. Вплив активізації АТР-залежних калієвих каналів флокаліном на стан протеолізу і фібри-нолізу за умов експериментального хронічного пошкодження нирок/ Дзецюх Т.І., Гоженко А.І., Філіпець Н.Д.// Лікарська справа (Врачебное дело). – Київ. – 2016. – №5-6 (1139). – с. 123-128.
 37. Дзецюх Т.І. Доцільність вивчення студентами стоматологічного факультету невідкладних станів у практиці лікаря-стоматолога/ Дзецюх Т.І. // Медична освіта. – Тернопіль. – 2016. – №1., – с. 63-66.
 38. Дзецюх Т.І. Morphological and functional changes of musticatory muscle neuromuscular junctions in the later periods of streptozotocin diabetes mellitus course/ Дзецюх Т.І., Жураківська О.Я., Град А.О., Попель С.Л., Марущак М.І., Криницька І.Я. // Світ медицини та біології. - Полтава. – 2017. - №4(62). – с.108-114 
 39. Дзецюх Т.І. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі/ Крилюк В.О., Гур’єв С.О., Іскра Н.І, Гродецький В.К.// Навчальний посібник. Київ: ВГО «Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги», 2017.
Comments