Наукові публікації доц. Демковича А. Є.

 1. Черкашин С. І. Історичні та сучасні підходи до профілактики альвеолітів щелеп / С. І. Черкашиш, А. Є. Демкович // Клінічна стоматологія. – 2011. – № 1-2. – С. 34-40. 
 2.  Демкович А. Є. Аналіз постекстракційних ускладнень в хірургічній стоматології / А. Є. Демкович // Шпитальна хірургія. – 2011. – № 4 (56). – С. 84-85. 
 3.  Демкович А. Є. Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів / А. Є. Демкович, В. В. Щерба // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1(66). – С. 61-63. 
 4.  Демкович А. Є. Активні форми кисню в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів одонтогенного походження / А. Є. Демкович // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – № 1(16). – С. 51-55. 
 5. Демкович А. Є. Зміни цитокінового статусу в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів щелепно-лицевої ділянки / А. Є. Демкович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 17 квітня 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 114. 
 6.  Демкович А. Є. Дисбаланс у системи антиоксидантного захисту та імунні порушення в перебігу запальних процесів щелепно-лицевої ділянки / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : V науково-практична конференція, 1-2 листопада 2012 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 178. 
 7. Демкович А. Є. Роль цитокінів в механізмах розвитку запальних процесів одонтогенного походження / А. Є. Демкович // Медична хімія. – 2012. – № 1(50). – С. 121-126. 
 8. Демкович А. Є. Порушення системи антиоксидантного захисту та цитокінового статусу в патогенезі запальних процесів щелепно-лицевої ділянки / А. Є. Демкович // Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль, 2013. – С. 202. 
 9. Демкович А. Є. Порушення імунологічної реактивності при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція тіотріазоліном / А. Є. Демкович // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини : науково-практична конференція, 14-15 червня 2013 р. : збірник тез. – Львів, 2013. – С. 17-19. 
 10. Демкович А. Є. Оксидаційний стрес в патогенезі експериментального пост екстракційного альвеоліту / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : науково-практична конференція, 18 червня 2013 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 153-154. 
 11. Демкович А. Є. Імунологічні та оксидаційні порушення при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція / А. Є. Демкович // Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні : міжнародна науково-практична конференція, 21-22 червня 2013 р. : збірник матеріалів конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 30-33. 
 12. Демкович А. Є. Порушення оксидаційних процесів при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Інноваційні технології в стоматології : науково-практична конференція, 20 вересня 2013 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, 2013. – С. 85-86. 
 13. Демкович А. Є. Вплив тіотриазоліну на фагоцитарну активність лейкоцитів крові при експериментальному постекстракційному альвеоліті / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання безпечного застосування ліків : науково-практична конференція, 17-18 жовтня 2013 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 28. 
 14. Демкович А. Є. Вплив тіотриазоліну на оксидаційні та імуно-цитокінові порушення при експериментальному постекстракційному альвеоліті / А. Є. Демкович // Стоматологія Придніпров’я : межрегіональна науково-практична конференція, 11 жовтня 2013 р. : збірник матеріалів конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 43. 
 15. Демкович А. Е. Роль цитокинов в механизме развития экспериментального постэкстракционного альвеолита и их коррекция тиотриазолином / А. Е. Демкович // Актуальные проблемы морфологи : научно-практическая конференция с международным участием, 21-22 ноября 2013 г. : зборник материалов конференции. – Самарканд, 2013. – С. 29. 
 16. Демкович А. Є. Зміни концентрації цитокінів у сироватці крові у динаміці розвитку постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : ІV науково-практична конференція, 31 жовтня-1 листопада 2013 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 243. 
 17. Демкович А. Є. Роль порушень оксидаційних процесів у динаміці розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном / А. Є. Демкович // Медична хімія. – 2013. – № 4 (57). – С. 64-67. 
 18. Демкович А. Є. Імунологічні порушення при експериментальному постекстракційному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном / А. Є. Демкович // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4 (66). – С. 90-92. 
 19. Демкович А. Е. Нарушения цитокинового профиля крови в механизме развития экспериментального постэкстракционного альвеолита и его коррекция тиотриазолином [Електронний ресурс] / А. Е. Демкович, Ю. И. Бондаренко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/111-10482. (Журнал представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) - головном исполнителе проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и имеет импакт-фактор Российского индекса научного цитирования (ИФ РИНЦ). 
 20. Демкович А. Є. Патогенетичні основи моделювання постекстракційного альвеоліту у щурів / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2 (21). – С. 59-62. 
 21. Формування комунікативної компетенції в системі підготовки лікарів / Ю. І. Бондаренко, Н. Я. Потіха, Г. С. Сатурська [та ін.] // Українська професійна мова: історія і сучасність : регіональна науково-практична конференція, 26-27 червня 2014 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 45-46. 
 22. Демкович А. Є. Зміни показників фагоцитарної активності лейкоцитів у динаміці розвитку постекстракційного альвеоліту / А. Є. Демкович // Інноваційні технології в стоматології : VI науково-практична конференція, 26 вересня 2014 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 66. 
 23. Демкович А. Є. Вплив тіотриазоліну на цитокіновий профіль при експериментальному постекстракційному альвеоліті / А. Є. Демкович // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології : Всеукраїнська науково-практична конференція, 9-10 жовтня 2014 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, 2014. – С. 130. 
 24. Демкович А. Є. Вплив тіотриазоліну на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту в сироватці крові за умов розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту / А. Є. Демкович // Медична хімія. – 2014. – Том. 16, № 4 (61). – С. 73-77. 
 25. Демкович А. Є. Патоморфологічні зміни лунки видаленого зуба та прилеглих тканин при експериментальному постекстракційному альвеоліті / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : VІ науково-практична конференція, 30-31 жовтня 2014 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 229. 
 26. Демкович А. Є. Вплив тіотриазоліну на активність цитокіногенезу у крові в процесі розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту / А. Є. Демкович // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Том. 1, № 4 (113). – С. 355-358. 
 27. Демкович А. Є. Патоморфологічні зміни альвеолярної лунки за умови розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту у тварин та їх корекції тіотриазоліном / А. Є. Демкович // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3 (76). – С. 97-99. 
 28. Демкович А. Є. Порушення імунологічної реактивності організму та фагоцитарної активності лейкоцитів при експериментальному постекстракційному альвеоліті за умов корекції їх тіотриазоліном / А. Є. Демкович // Шпитальна хірургія. – 2014. – № 3 (67). – С. 36-40. 
 29. Hasiuk P. A. Introduction of modern forms of information in the learning process of dental education in Ukraine / P. A. Hasiuk, A. Ye. Demkovych, S. O. Rosolovska // The Generation of Scientific Ideas : International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists, the 27th of November, 2014 : Materials of congress. – Geneva (Switzerland), 2014. – C. 165-167. 
 30. Демкович А. Є. Патогенетичні фактори в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів у пародонті / А. Є. Демкович // Медична хімія. – 2015. – Том. 17, № 1 (62). – С. 107-113. 
 31. Демкович А. Є. Дисбаланс системи антиоксидантного захисту в перебігу запальних процесів пародонта / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання сучасної стоматології : ІV міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених, 27-28 лютого 2015 р. : матеріали конференції. – Ужгород, 2015. – С. 90-91. 
 32. Демкович А. Є. Порушення адаптивного імунітету в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів у пародонті / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров'я – 2015 : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів, 26-27 березня 2015 р. : матеріали конференції. – Запоріжжя, 2015. – С. 51-52. 
 33. Демкович А. Є. Порушення імунологічної реактивності організму в патогенезі запальних захворювань пародонта / А. Є. Демкович // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 2 (11). – С. 30-37. 
 34. Демкович А. Є. Основні патогенетичні підходи до профілактики та лікування запальних захворювань пародонта / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 4-9. 
 35. Демкович А. Є. Особливості формування мікробіоценозу в розвитку запальних захворювань пародонта / А. Є. Демкович // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1 (79). – С. 87-92. 
 36. Демкович А. Є. Патогенетичні основи моделювання пародонтиту у тварин / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1 (22). – С. 54-57. 
 37. Демкович А. Є. Патогенетична роль мікробної персистенції зубної бляшки в механізмах розвитку генералізованого пародонтиту / А. Є. Демкович // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – 2015. – Т. 3, № 2. – С. 174-180. 
 38. Technological aspects of manufacturing of orthopedic constructions: посіб. / П. А. Гасюк, А. Є. Демкович, І. В. Боднарчук. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 88 с. 
 39. Демкович А. Е. Зависимость воспалительных заболеваний пародонта от характера микробиоценоза ротовой полости / А. Е. Демкович // Вопросы современной медицинской науки : 69 научно-практическая конференция студентов, резидентов магистратуры, клинических ординаторов и молодых ученых, 3-4 апреля 2015 г. : зборник материалов конференции. – Самарканд, 2015. – С. 107. 
 40. Демкович А. Е. Неспецифические патогенетические звенья иммунологической реактивности в развитии и течении пародонтитов / А. Е. Демкович // Фундаментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье : XVIII Международная медико-биологическая научная конференция молодых исследователей, посвященная двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ, 18 апреля 2015 г. : зборник материалов конференции. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 161-162. 
 41. Демкович А. Є. Несприятливі фактори навколишнього середовища як один із компонентів етіології запальних процесів пародонта / А. Є. Демкович // Довкілля і здоров'я : науково-практична конференція, 23-24 квітня 2015 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 16-17. 
 42. Демкович А. Є. Порушення цитокінового статусу в патогенезі запальних процесів у пародонті / А. Є. Демкович // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 23-24 квітня 2015 р. : матеріали конференції. – Суми, 2015. – С. 122. 
 43. Демкович А. Є. Імунопатогенетичні порушення при запальних процесах в пародонтальних тканинах / А. Є. Демкович // Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини : XІX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль, 2015. – С. 282. 
 44. Демкович А. Є. Актуальні аспекти навчання іноземних студентів з фаху стоматологія / А. Є. Демкович // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : XІI Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, 21-22 травня 2015 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 300. 
 45. Демкович А. Є. Імуномодулюючі засоби в комплексній патогенетичній терапії при генералізованому пародонтиті / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : Всеукраїнська науково-практична конференція, 28-29 травня 2015 р. : матеріали конференції. – Запоріжжя, 2015. – С. 50. 
 46. Демкович А. Є. Aggregatibacter actinomycetemcomitans як один із основних збудників у патогенезі хронічних пародонтитів / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : Підсумкова LVIII науково-практична конференція (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука), 17 червня 2015 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 130-131. 
 47. Демкович А. Є. Роль Porphyromonas gingivalis у розвитку інфекційного запального процесу в тканинах породонта / А. Є. Демкович, О. О. Бандрівська // Інноваційні технології в стоматології : VII науково-практична конференція, 25 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, 2015. – С. 134. 
 48. Демкович А. Є. Новий підхід до патогенетично обгрунтованого моделювання пародонтиту / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : VIII науково-практична конференція, 1-2 жовтня 2015 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2015. – С. 26. 
 49. Пропедевтика ортопедичної стоматології : підручник / [С. І. Черкашин, С. О. Росоловська, В. М. Лучинський та ін.] ; за ред. С. І. Черкашина. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 300 с. 
 50. Демкович А. Є. Зміни цитокінового статусу в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів пародонта / А. Є. Демкович, О. О. Бандрівська, О. А. Беденюк // Інноваційні технології в стоматології : VIII науково-практична конференція, 23 вересня 2016 р. : збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, 2016. – С. 20-21. 
 51. Демкович А. Є. Роль сімейства toll-like рецепторів в імунній відповіді при запальних реакціях у ротовій порожнині / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : IX науково-практична конференція, 29-30 вересня 2016 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 24. 
 52. Демкович А. Є. Зміни показників окиснювальної модифікації білків у щурів в динаміці розвитку експериментального пародонтиту / А. Є. Демкович // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, 20-21 квітня 2017 р. : матеріали конференції. – Суми, 2017. – С. 488. 
 53. Demkovych A. Ye. Zmiany wskaźników humoralnych i immunologicznej ochrony w badaniu procesu zapalnego przyzębia / A. Ye. Demkovych // Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine : International research and practice conference, April 28-29, 2017 : Conference Proceedings – Lublin, Poland, 2017. – С. 38-41. 
 54. Demkovych A. The role of lipid peroxidation disorders and antioxidant protection enzymes in the dynamics of experimental periodontitis development / A. Demkovych, Y. Bondarenko, N. Lisnychuk // Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue. – 2017. – № 1. – P. 21-24. 
 55. Aesthetic aspects of prosthetic design / P. A. Hasiuk, A. Ye. Demkovych, I. V. Bodnarchuk. – Ternopil : TSMU, 2017. – 98 c. 
 56. Demkovych A. Ye. The role of oxidative modification of proteins in the experimental periodontitis development / A. Ye. Demkovych // Актуальные проблемы современной медицины : 71 научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием, 18-19 мая 2017 г. : зборник материалов конференции. – Самарканд, 2017. – С. 111. 
 57. Demkovych A. Ye. Peroxidation disorders in the dynamics of experimental periodontitis development / A. Ye. Demkovych, Yu. I. Bondarenko // Ternopil Dental Summit : науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 60-ти річчю ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 1-2 червня 2017 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2017. – С. 171-172. 
 58. Demkovych A. Ye. Teaching prosthetic dentistry for foreign students in I. Horbachevsky Ternopil State Medical University / A. Ye. Demkovych // Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the process of training medical workers : Scientific Pedagogical Internship, August 14-20, 2017 : Lublin, Poland, 2017. – С. 34-36. 
 59. Механізм змін у периферичному нервово-м’язовому апараті язика за експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету / М. А. Лучинський, В. М. Лучинський, В. В. Щерба [та ін.] // Regulatory mechanisms in biosystems. – 2017. – № 8 (3). – С. 397-402. 
 60.  Демкович А. Є. Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментального бактеріально-імунного пародонтиту / А. Є. Демкович // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, № 4 (60). – С. 27-31. 
 61. Demkovych A. Humoral immune reactivity disorders in experimental parodontitis and their correction by flavonol / A. Demkovych, Yu. Bondarenko, P. Hasiuk // World of Medicine and Biology. – 2017. – № 3 (61). – P. 97-100. 
 62. Демкович А. Є. Зміни вмісту в крові тварин відновленого глутатіону за розвитку та перебігу експериментального пародонтиту / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : X науково-практична конференція (з міжнародною участю), 5-6 жовтня 2017 р. : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. – С. 15. 
 63. Демкович А. Є. Активні форми азоту в динаміці розвитку та перебігу експериментального пародонтиту / А. Є. Демкович, Ю. І. Бондаренко // Фізіологія і патологія нейроімуноендокринної регуляції : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 105-річчю від дня народження професора Я.Д. Кіршенблата, 5-6 жовтня 2017 р. : матеріали конференції. – Чернівці, 2017. – С. 35. 
 64. Demkovych A. The role of immune complexes in experimental bacterial-immune periodontitis development / A. Demkovych // Актуальные проблемы современной стоматологии : Научно-практическая конференция с международным участием, 17-18 ноября 2017 г. : зборник материалов конференции. – Самарканд, Узбекистан, 2017. – С. 172-173. 
 65. Demkovych A. Oxidative modification of proteins in the process of experimental periodontitis development / A. Demkovych, Yu. Bondarenko, P. A. Hasiuk // Interventional Medicine and Applied Science. – 2017. – Vol. 9, № 4. – P. 218-221. 
 66. Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques / P. А. Hasiuk, V. B. Radchuk, N. V. Hasiuk [та ін.] // World of Medicine and Biology. – 2017. – № 4 (62). – С. 15-17. 
Comments