Наукові публікації доц. Бандрівської О. О.

 1.  Смоляк О.О., Мисько В.І., Сторожко А.І. Характеристика структурних змін елементів скронево – нижньощелепних суглобів при захворюваннях на артрити, артрози і артрозо – артрити // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 55-56
 2. Смоляк О.О., Мисько В.І., Черкашин С.І. Особливості клініки і діагностики артрозо – артритів скронево – нижньощелепних суглобів // Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 56-57.
 3. Черкашин С.І., Сторожко А.І., Смоляк О.О., Бандрівський Ю.Л. Інформативність УЗД при захворюваннях скронево- нижньощелепних суглобів // Матер. наук.-практ. конф. ’’ Сучасна стоматологія та щелепно- лицева хірургія ’’. – Київ, 2008. – С. 157-159
 4. Смоляк О.О., Сторожко А.І., Бандрівський Ю.Л. Стан синовіальної рідини при дистрофічно – запальних захворюваннях скронево – нижньощелепних суглобів // Матер. наук.-практ. конф. ’’ Здобутки клінічної і експериментальної медицини ’’. – Тернопіль, 2008. – С. 74-75
 5. Сторожко А.І., Смоляк О.О., Оконський Е.І. Стан синовіальної рідини при запальних процесах скронево – нижньощелепних суглобів // Матер. наук.-практ. конф. ’’ Здобутки клінічної і експериментальної медицини ’’. – Тернопіль, 2008. – С. 76-77
 6. Сторожко А.І., Смоляк О.О., Оконський Е.І. Соціальна, професійна, вікова і статева характеристика пацієнтів із захворюваннями скронево – нижньощелепних суглобів // Матер. наук.-практ. конф. ’’ Здобутки клінічної і експериментальної медицини ’’. – Тернопіль, 2008. – С. 77-78
 7. Бандрівський Ю. Л., Бандрівська Н. Н.,Смоляк О. О., Авдєєв О. В. Мікробіологічний склад зубного каменю у працівників цементного виробництва, хворих на генералізований пародонтит // Матер. наук.-практ. конф. ’’ Здобутки клінічної і експериментальної медицини ’’. – Тернопіль, 2009.
 8. Черкашин С. І., Смоляк О. О., Бандрівський Ю.Л. Клініко – патогенетичне обгрунування використання препарату Цель Т при дистрофічно – запальних ураженнях скронево – нижньощелепних суглобів. // Матер. наук.-практ. конф. ’’ Здобутки клінічної і експериментальної медицини ’’. – Тернопіль, 2009. 
 9. Бандрівський Ю.Л., Бандрівська О.О., Авдєєв О.В. РОЛЬ ЯТРОГЕННИХ ФАКТОРІВ У РОЗВИТКУ ПАРОДОНТИТУ Тернопіль. Вісник наукових досліджень. 2009.№ 3, с. 54-55.
 10. Хара М.Р. Вплив стрептозотоцинового цукрового діабету на метаболізм ацетилхоліну в міокарді щурів різної статі/ М. Р. Хара, О.О. Бандрівська // Практична медицина. – 2013. –№ 1( том ХІХ). – С.249 – 253. 
 11. Хара М.Р. Зміни реакції автономної нервової системи в динаміці розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету в щурів різної статі за даними кардіоінтервалометрії / М. Р. Хара, О.О. Бандрівська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Т.XII, № 1 (43). – С. 157 – 161. 
 12. Хара М.Р. Характеристика змін чутливості міокардіальних холінорецепторів самців і самиць щурів у динаміці розвитку стрептозотоцинового діабету / М. Р. Хара, О.О. Бандрівська // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2 (71). – С. 119 – 121.
 13. Хара М.Р. Зміни морфологічного стану міокарда щурів при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі/ М. Р. Хара, О.О. Бандрівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 2 (13). – С. 138 – 142. 
 14. Хара М. Р. Статеві особливості змін вегетативної регуляції серця та чутливості холінорецепторів у щурів з цукровим діабетом / М. Р. Хара, О.О. Бандрівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1 (14). – С. 95 – 99. 
 15. Хара М. Р. Гендерні аспекти розвитку цукрового діабету / М. Р. Хара, О.О.Бандрівська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2 (13). – С. 151 
 16. Хара М. Р. Статеві особливості метаболічних та структурних порушень в міокарді щурів при розвитку стрептозотоцинового діабету / М. Р. Хара, О.О.Бандрівська // ХІ чтения им. В. В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (24-25 мая 2012 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2012. – С. 142-143. 
 17. Бандрівська О. Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту міокарда щурів різної статі в динаміці розвитку стрептозотоцинового діабету / О.Бандрівська // Матеріали XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (23-25 квітня 2012 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 177. 
 18. Бандрівська О. Особливості метаболізму ацетилхоліну в міокарді самців і самиць щурів за умов стрептозотоцинового цукрового діабету / О.Бандрівська // Матеріали XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (22-24 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 227. 
 19. Хара М. Р. Статеві аспекти функціональних, метаболічних та структурних змін в міокарді при розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету / М. Р. Хара, О.О.Бандрівська // ХІ чтения им. В. В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (23-24 мая 2013 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2013. – С. 117-118.
 20. Половые отличия вегетативной регуляции сердечного ритма при експериментальной гормональной кардиомиопатии [Електронний ресурс] / М. Р. Хара, О. О. Бандривская, С. А. Росоловская, В. А. Гаврысьо // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/111-10269 
 21. Особливості застосування електронних засобів у проектуванні навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, О.О. Бандрівська, В.Є. Пудяк // Матеріали Всеукраїнської навчально – наукової конференції з міжнародною участю. Частина 2 ( 15 – 16 травня 2014 року) . – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 66 – 67.
 22. Стан органів порожнини рота при деструктивно – запальних захворюваннях гастродоуденальної зони ( огляд літератури) / Ю.Л. Бандрівський, О.О. Бандрівська, Н.Н. Бандрівська // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 2. – С.12 – 16 
 23. Статеві особливості метаболічних та структурних порушень в міокарді щурів при розвитку діабетичної кардіоміопатії/ О.О.Бандрівська, Ю.Л. Бандрівський, Х.О. Дутко // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С.24 – 25
 24. Бандрівська О.О. Особливості ортопедичного лікування часткової втрати зубів конструкціями зубних протезів у пацієнтів із діабетичною кардіоміопатією / О.О. Бандрівська, Х.О. Дутко // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 3. – С. 37 
 25. Бандрівський Ю. Л. Зміни показників вуглеводного метаболізму в сироватці крові й ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою приналежністю крові / Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3–4 (12–13). – С. 114
 26. Бандрівська О. О. Особливості лікування генералізованого пародонтиту знімними ортопедичними констукціями / Бандрівський Ю. Л., Беденюк О. А. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3–4 (12–13). – С.130
 27. Демкович А. Є., Бандрівська О. О. Роль Porphyromonas gingivalis у розвитку інфекційного запального процесу в тканинах породонта // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3–4 (12–13). – С.134
 28. Демкович А.Є., Бандрівська О.О., Беденюк О.А. Зміни цитокінового статусу в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів пародонта// матеріали науково – практичної конференії « Інноваційні технології в стоматології».- 23 вересня 2016. - Тернопіль.- С.20 – 21.
 29. Бандрівський Ю. Л. КОМБІНОВАНА ІНДЕКСНА ОЦІНКА ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ НАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Виноградова О. М., Бандрівська О. О. // Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці – 2016, том 15, № 3, с.12–15.
 30. Бандрівська О.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ШИНУВАННЯ ЗУБНИХ РЯДІВ ДЖГУТОМ З ТИТАНОВОЇ НИТКИ ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ У ОСІБ З РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ. / Бандрівський Ю.Л.// Матер. наук.- прак. конф. З міжнародною участю Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції здобутки та перспективи, - Львів 2016, с. 11
 31. Бандрівський Ю.Л. БІОТИПИ ПАРОДОНТА ТА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ДАНІ КОРОНОК ЦЕНТРАЛЬНИХ РІЗЦІВ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ З РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н., Виноградова О. М., // ISSN 2413-1032 International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” No 1 (17), Vol.4, January2017 Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference"Scientific and Practical Results in 2016.Prospects for Their Development"(December 27 –28, 2016, Abu-Dhabi, UAE), р.16-19.
 32. Бандрівський Ю. Л. РІВЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ І РІЗНОЮ ГРУПОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ КРОВІ / Бандрівський Ю. Л., Бандрівська О.О.// Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2016, № 2. – С. 36–38. 
 33. Christina Dutko A retrospective review of surgical methods of treatment of the inflammatory periodontal diseases in Ukraine /Yuriy Bandrivsky and Orysya Bandrivska// The Pharma Innovation Journal 2017; 6(5): 21-24, p 21-24
 34. Bandrivska O. O. PATOMORFOLOGICZNE ZMIANY PRZYZĘBIA PRACOWNIC ZAKŁADÓW CUKIERNICZYCH Z CHOROBAMI TKANKI PRZYZĘBIA.// INNOVATIVE TECHNOLOGY IN MEDICINE: EXPERIENCE OF POLAND AND UKRAINE.,p. 11-13, April 28–29, Lublin, Republic of Poland 2017
 35. Бандрівська О. О. Динаміка оремих показників ліпідного обміну в сироватці крові у хворих на генералізований пародонтит з різною груповою приналежністю кров / Бандрівський Ю. Л., Дутко Х. О. //МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ присвяченої 60-ти річчю ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 1-2 червня 2017 року, с. 18-21
 36. Бандрівська О.О. Використання пелоїдотерапії у пародонтології (огляд літератури ) // Клінічна та експерементальна патологія., Чернівці – 2017, Т. XVI, №2 (60 ), с.82–86.
 37. Ю. Л. Бандрівський Імунологічний статус пацієнтів із переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту / О. О. Бандрівська. Х. О. Дутко // Клінічна стоматологія, Тернопіль, 2017, № 3. – С. 24–28. 
 38. N.V. Malko Evaluation of influence of heavy metals, iodine and fluoride deficiency on the indices of the immune system of rats with gingivitis /O. М. Vynogradova, O.O. Bandrivska, Y.L. Bandrivsky //Фізіологічний журнал, 2017, Т. 63, № 5, с 50-54
Comments