Наукові публікації асп. Радчука В. Б.

1. Біомеханічні особливості усунення дефектів ріжучого краю фронтальної групи зубів / Радчук В. Б. // Матеріали XVIII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – 2014р. – С.175.

2. Біомеханічні аспекти художньої реставрації фронтальної групи зубів / Радчук В. Б. // Студентський науковий вісник. – 2014. − №.1. – С.37−40. 

3. Особливості морфологічних змін твердих тканин зубів після одонтопрепарування / Гасюк П. А., Калашніков Д. В., Радчук В. Б. // «Клінічна стоматологія». – 2014. − №4. – С. 8−11.

4. Особливості морфологічних змін пульпи зубів при різних видах одонтопрепарування під металокерамічні конструкції / Гасюк П. А., Радчук В. Б. // Матеріали IV міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології». – 2015. – С.35–38.

5. Методика цифрового объёмного сканирования культи зуба путём применения Сomputer Aided Design-технологии / Гасюк П. А., Радчук В. Б., Калашников Д. В., Зубченко С. Г. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2015. – Том 14. – Вып. 2

6. Особенности морфологических изменений пульпы зуба при разных видах одонтопрепарирования под металлокерамические конструкции / Гасюк П. А., Радчук В. Б. // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международным участием «Вопросы современной медицинской науки». – 2015. – Том 1. – С.103–104.

7. Взаимосвязь морфологических изменений пульпы зуба при различных видах одонтопрепарирования под металлокерамические конструкции / Гасюк П. А., Радчук В. Б. // Материалы XVIII Международной медико-биологической конференции молодых исследователей, посвященной двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ «Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье». – 2015. – Том 18. – С.132–133.

8. Особливості підвищення ступеня ефективності протезування металокерамічними коронками / Гасюк П. А., Радчук В. Б. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – 2015. – С. 118.

9. Методика отримання відтисків при протезуванні з використанням дентальних імплантатів / Гасюк П. А., Воробець А. Б., Радчук В. Б. // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3−4 (12-13). – С. 129.

10. Вплив одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на стан тканин зуба / Радчук В. Б., Гасюк П. А., Росоловська С. О. // Клінічна стоматологія. – 2015. − №3−4 (12-13). – С. 129−130.

11. Влияние одонтопрепарирования под несьёмные ортопедические конструкции на пульпу зуба с позиции морфологии / Гасюк П. А., Радчук В. Б., Брехличук П. П., Калашников Д. В., Зубченко С. Г. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – 2015. – Том 14. –Вып. 4.

12. The influence of orthodontics preparation for the unfixed orthodontic constructions on the tooth pulp from the point of view of morphology / P. A. Gasiuk, V. B. Radchuk, P. P. Brekhlichuk, D. V. Kalashnikov, S. G. Zubchenko // Intermedical journal. – 2015. – Vol. III (5). – P. 39-43.

13. Аспекти вдосконалення профілактики ускладнень при протезуванні металокерамічними коронками / Гасюк П. А., Радчук В. Б. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Українська ортодонтична школа: вчора, сьогодні, завтра». – 2016. – С.7-8.

14. Обгрунтування використання різних фіксуючих елементів в часткових знімних пластинкових протезів / Малюченко О. М., Радчук В. Б. // Матеріали XX міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – 2016. – С.235.

15. Будова навколопульпарного дентину зубів в залежності від статі / Гасюк П. А., Воробець А. Б., Радчук В. Б. //Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – 2016. – С. 223.

16. Структурні особливості навколопульпарного дентину великих кутніх зубів в залежності від статі / Гасюк П. А., Воробець А. Б., Радчук В. Б. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – 2016. – С. 22.

17. Роль цифрового об’ємного сканування при підготовці опорних зубів до протезування незнімними ортопедичними конструкціями / Гасюк П. А., Радчук В. Б. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Том 1 (128). – №2. – С. 171-173.

18. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій. Навчальний посібник / Гасюк П. А., Король Д. М., Росоловська С. О., Коробейніков Л. С., Радчук В. Б., Козак Р. В. // Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 140 с.

19. Естетичні аспекти дизайну ортопедичних конструкцій. Навчальний посібник / Гасюк П. А., Щерба В. В., Росоловська С. О., Зубченко С. Г., Воробець А. Б., Радчук В. Б. // Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 152 с.

20. Аспекти оптимізації навчання англомовних іноземних студентів на кафедрі ортопедичної стоматології / Гасюк П. А., Радчук В. Б., Пудяк В. Є. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах». – 2016. – С.46-47.

21. Методологія впровадження навчального посібника «Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій» у навчальний процес із вибіркової дисципліни / Гасюк П. А., Король Д. М., Росоловська С. О., Коробейніков Л. С., Радчук В. Б., Козак Р. В. // Клінічна стоматологія. – 2016. − №1 (14). – С. 47−50.

22. Роль навчального посібника в опануванні вибіркової дисципліни з ортопедичної стоматології / Гасюк П. А., Росоловська С. О., Малюченко М. М., Стаханська О. О., Воробець А. Б., Радчук В. Б. // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». – 2016. – С.91.

23. Особливості одонтометричних показників молярів в залежності від статі / Гасюк П. А., Воробець А. Б., Росоловська С. О., Радчук В. Б. // Матеріали конференції «Інноваційні технології в стоматології». – 2016. – С.49.

24. Особливості клітинного складу епітелію ясен осіб зрілого віку / Герасименко С. Б., Радчук В. Б., Семенова А. К., Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В. // Матеріали конференції «Інноваційні технології в стоматології». – 2016. – С.4.

25. Протезування при повній втраті зубів. Навчальний посібник, Том 2 / Гасюк П. А., Костенко Є. Я., Щерба В. В., Радчук В. Б. // Тернопіль: ТОВ "Терно-граф". – 2017. – 216 с.

26. Вплив металокерамічних конструкцій на якісні параметри клітинного складу ясенних епітеліоцитів / Радчук В. Б., Гасюк Н. В. // Матеріали VI міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології». – 2017р.– С.82-84.

27. Влияние металлокерамических конструкций на качественный состав эпителиоцитов десны / Радчук В. Б., Гасюк Н. В. // Материалы 71-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины». – 2017 – С.103.

28. Особливості застосування одонтометричних показників коронок молярів при конструюванні ортопедичних конструкцій / Воробець А. Б., Гасюк П. А., Стаханська О. О., Радчук В. Б. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit». – 2017. – С.54-56.

29. Ультраструктурні особливості будови емалевих призм великих кутніх зубів / Гасюк П. А., Воробець А. Б., Росоловська С. О., Бєлінська Л. Д., Радчук В. Б. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit». – 2017. – С.67-68.

30. Використання непрямих методів реставрацій при лікуванні спадкових захворювань твердих тканин зубів / Гасюк П. А., Воробець А. Б., Радчук В. Б., Росоловська С. О., Пудяк В. Є. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit». – 2017. – С.68-72.

31. Characteristic of quality parameters of gum epithelial cells under metal-ceramic constructions / Radchuk V. B., Hasiuk N. V., Hasiuk P. A. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit». – 2017. – С.173-174.

32. Features architectonics of molars crowns in sex aspect / Vorobec A. B., Hasiuk P. A., Radchuk V. B., Hasiuk N. V. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ternopil Dental Summit». – 2017. – С.177-179.

33. Перспективи застосування комп’ютерного цифрового об’ємного сканування в процесі підготовки зубів до протезування металокерамічними конструкціями / Радчук В. Б., Гасюк Н. В., Гасюк П. А. // Матеріали підсумкової LX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2017. – С.207-208.

34. Морфофункціональні зміни тканин зуба, ініційовані одонтопрепаруванням під металокерамічні конструкції / Радчук В. Б., Гасюк П. А., Гасюк Н. В. // Світ медицини та біології. – 2017. – №2(60). – С. 100-103.

35. Sex difference of odontometrical indexes crowns of molars / P. Hasiuk, A. Vorobets, N. Hasiuk, S. Rosolovska, I. Bodnarchuk, V. Radchuk // Interventional Medicine & Applied Science. – 2017. – Vol. 9 (3). – P. 160-163.

36. Діагностична та прогностична цінність морфологічних та молекулярно-генетичних методів дослідження у стоматології / Гасюк Н. В., Ємець Л. В., Радчук В. Б. // Матеріали науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – 2017. – С.53-55.

37. Current concept of morphofunctional changes of dental tissue innovative odontopreparation for metal-ceramic constructions / Hasiuk N. V., Hasiuk P. A., Radchuk V. B. // Світ медицини та біології. – 2017. – №3(61). – С. 9-11.

38. Некоторые особенности процессов дифференциации буккального эпителия в гендерном аспекте / Гасюк Н. В., Клитинская О. В, Радчук В. Б., Цуканов Д. В., Бородач В. А. // Україна. Здоров'я нації. – 2017. – №4/1 (46). – С. 114-118.

39. Роль одонтометрии в клинике ортопедической стоматологии / Гасюк П. А., Воробец А. Б., Гасюк Н. В., Радчук В. Б. // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной стоматологии». – 2017. – С. 30-31.

40. Влияние различных видов одонтопрепарирования на морфологические изменения твёрдых тканей зуба при протезировании металлокерамическими коронками / Радчук В. Б., Гасюк Н. В., Гасюк П. А., Воробец А. Б. // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной стоматологии». – 2017г. – С. 106.

41. Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques / Hasiuk P. A., Radchuk V. B., Hasiuk N. V., Rosolovska S. O., Demkovych A. Ye., Vorobec A. B. // Світ медицини та біології. – 2017. – №4(62). – С. 15-17.

Comments