Наукові публікації асист. Воробець А. Б.

 1. Гасюк П. А. Роль одонтогліфіки в морфогенезі прекаріозного процесу / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, С. О. Росоловська // Клінічна стоматологія. – 2014. – № 2. – С. 5–7. 
 2. Гасюк П. А. Особенности развития кариозного процесса больших коренных зубов с позиции одонтоглифики / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець // Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и укрепления здоровья. – 2014. – № 3. – С. 23–25. 
 3. Гасюк П. А. Морфометричні показники коронки малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп людини в нормі / П. А. Гасюк, Н. Я. Ковтун, А. Б. Воробець // Молодий вчений. – 2014. – № 2. – С. 154–156. 
 4. Воробець А. Б. Особливості структурно-функціональної організації ямки великих кутніх зубів / А. Б. Воробець // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4. – С. 90–91. 
 5. Гасюк П. А. Морфологические особенности развития кариозного процесса эмали коренных зубов фисурно-ямочной локализации / П. А. Гасюк, А. Б. Воробец, С. Г. Зубченко // Вестник врача. – 2014. – № 3 – С. 74–75. 
 6. Гасюк П. А. Ембріологічні аспекти формування та прорізування зубів / П. А. Гасюк, С. О. Росоловська, А. Б. Воробець // Клінічна стоматологія. – 2014 – № 3. – С. 16–18. 
 7. Гасюк П. А Епімікроскопічні особливості будови емалево-дентинної межі та інтерглобулярного дентину великих та малих кутніх зубів у віковому аспекті / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, В. Є. Пудяк // Інновації в стоматології. – 2014. – № 2. – С. 96–97. 
 8. Gasiyk P. A. Features ultrastructual structure of enamel prisms beams teeth / P. A. Gasiyk, A. B. Vorobec // The International Scientific Association «Science & Genesis». The european scientific and practical congress «Global scientific unity 2014». – Prague (Czech Republic), 2014. – Volume II. – Р. 32–33. 
 9. Гасюк П. А. Аспекти розвитку та мінералізації емалі зубів / П. А. Гасюк, С. О. Росоловська, А. Б. Воробець / Матеріали VI науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль, 2014. – С. 81–82. 
 10. Гасюк П. А. Некоторые особенности развития прекариозного процесса / П. А. Гасюк, В. В. Черняк, А. Б. Воробец // Материалы 68 научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки». – Самарканд, 2014. – С. 21. 
 11. Гасюк П. А. Особенности минерализации эмали в морфогенезе кариозного процесса малых коренных зубов / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець // The International Scientific Association ”Science & Genesis”. International scientific and practical congress. – Copengagen, Denmark. – 18 July 2014. – С. 147–149.
 12. Гасюк П. А. Характеристика фізико-механічних властивостей твердих тканин зубів / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, А.Б. Воробець // Матеріали VI науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». Тернопіль, 2014. – С. 80.
 13. Гасюк П. А. Деякі особливості використання керамічних вкладок при значному руйнуванні твердих тканин зубів / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, А.Б. Воробець // Матеріали VI науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». Тернопіль, 2014р. – С. 80.
 14. Гасюк П.А. Особливості хімічної ретракції ясен при одонтопрепаруванні опорних зубів / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, А.Б. Воробець // Клінічна стоматологія. – 2014. – №3. – С.81.
 15. Впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології – запорука якості підготовки лікарів – стоматологів в умовах Європейської інтеграції / П. А. Гасюк, С. О. Росоловська, В. Р. Мачоган [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської навчально – наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України». Тернопіль, 2014 р. – С. 64-65.
 16. Гасюк П. А. Особливості морфологічної будови твердих тканин екваторіальної ділянки великих кутніх зубів у чоловіків / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, Л. Д. Бєлінська // Клінічна стоматологія. – 2015. – № 2. – С. 6–9. 
 17. Морфогенез прекариозных процессов в эмали и дентине больших коренных зубов человека / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, О. П. Костиренко [и др.] // Математическая морфология. – 2015. – Т. 14. – Вып. 2. – С. 1–8. 
 18. Воробець А. Б. Особливості перебігу прекаріозних процесів у фісурах і ямках великих кутніх зубів людини / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець // Матеріали IV міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології». – Ужгород, 2015. – С. 112–114.
 19. Гасюк П. А. Структура емалево-дентинної межі великих кутніх зубів у гендерному та віковому аспекті / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець // Матеріали III науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 2015. – С. 117–118.
 20. Гасюк П. А. Взаимосвязь развития кариозного процесса от одонтоглифического рисунка жевательной поверхности больших коренных зубов в гендерном аспекте / П. А. Гасюк, А. Б. Воробец // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с междунородным участием «Вопросы современной медицинской науки». – Самарканд, 2015. – Том I. – С. 104. 
 21. Гасюк П. А. Особенности одонтоглифического рисунка жевательной поверхности больших коренных зубов / П. А. Гасюк, А. Б. Воробец // Материалы XVIII международной медико-биологической конференции молодых исследователей, посвященная двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ «Фундаментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье». – Санкт-Петербург, 2015. – С. 133.
 22. Гасюк П.А. Взаимосвязь развития кариозного процесса от одонтологического рисунка жевательной поверхности больших коренных зубов в гендерном аспекте / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець // Вопросы современной медицинской науки: Сборник материалов 69-й научной конференции студентов-медиков и молодых учёных с международным участием – Самарканд, 2015. – Т. 1. – С.104.
 23. Гасюк П.А. Методика отримання відтисків при протезуванні з використанням дентальних імплантатів / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, В.Б. Радчук // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4. – С.129.
 24. Гасюк П.А. Аспекти розвитку каріозного процесу в фіcурах і ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, С.О. Росоловська // Клінічна стоматологія. – 2015. – №3-4. – С.132. 
 25. Гасюк П. А. Застосування віртуальної навчальної програми при проектуванні навчального процесу на кафедрі ортопедичної стоматології / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, А.Б. Воробець // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л. Я. Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». Тернопіль, 2015. – С. 291-292.
 26. Гендерні відмінності одонтометричних показників коронок великих кутніх зубів людини / А. Б. Воробець, П. А. Гасюк, С. О. Росоловська [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2016. – № 4 (58). – С. 16–19. 
 27. Воробець А. Б. Особливості структурної організації навколопульпарного дентину великих кутніх зубів залежно від статі / А. Б. Воробець, П. А. Гасюк, О. П. Костиренко // Клінічна стоматологія. – 2016. – №1 (14). – С. 5–10. 
 28. Особливості одонтометричних показників молярів в залежності від статі / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, С. О. Росоловська [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль, 2016. – С. 49.
 29. Воробець А. Б. Одонтологічна оцінка процесів редукції верхніх та нижніх великих кутніх зубів та її застосування в реставраційній стоматології / А. Б. Воробець, П. А. Гасюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора В. П. Голіка «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини». – Харків, 2016. – С. 96–98. 
 30. Гасюк П. А. Возрастные изменения в дентине больших коренных зубов человека / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии». – Самарканд, 2016. – С. 32. 
 31. Gasiyk P. A. Gender aspects of human molar’s enamel / P. A. Gasiyk, A. B. Vorobec, Т. І. Dzetsiykh // RECOOP HST ASSOCIATION. Abstracts for pre-selection for the RECOOP Annual scientific review CMJ. – 2016. – P. 53.
 32. Гасюк П. А. Структурні особливості навколопульпарного дентину великих кутніх зубів в залежності від статі / П. А. Гасюк, А. Б. Воробець, В. Б. Радчук // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». – Суми, 2016. – Том I. – С. 22.
 33. Гасюк П. А. Упровадження комп’ютерних навчальних матеріалів при вивченні дисципліни «Ортопедична стоматологія» / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, А.Б. Воробець // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Удосконалення якості підготовки лікарів в сучасних умовах». Полтава, 2016 – С. 47-48.
 34. Роль навчального посібника в опануванні вибіркової дисципліни з ортопедичної стоматології / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, М.М. Малюченко [та ін.] // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». Тернопіль, 2016. – Том 2. – С. 91.
 35. Особливості застосування одонтометричних показників коронок верхніх та нижніх молярів в ортопедичній стоматології / П. А. Гасюк., А. Б. Воробець, Ю. Д. Ферсович [та ін.] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора В.П. Голіка «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини». Харків, 2016. – С. 98-99.
 36. Гасюк П. А. Будова навколо пульпарного дентину зубів в залежності від статі / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, В.Б. Радчук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини». Суми, 2016. – Том II. – С. 223.
 37. Гасюк П.А. Особливості будови різних шарів дентину великих кутніх зубів та функціональне значення в гендерному аспекті / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, О.П. Костиренко // Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти» – Кривий Ріг, 2016. – С. 68-70.
 38. Гасюк П.А. Характеристика співвідношення структурних елементів навколопульпарного дентину великих кутніх зубів в залежності від статі / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, О.П. Костиренко // Науково-практична конференція «Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти» – Кривий Ріг, 2016. – С. 71-73.
 39. Альманах з ортопедичної стоматології. Навчальний посібник. / Костенко Є.Я., Мачоган В.Р., Росоловська С.О., Воробець А.Б. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 352 с.
 40. Роль навчального посібника в опануванні вибіркової дисципліни з ортопедичної стоматології / П.А. Гасюк, С.О. Росоловська, М.М. Малюченко [та ін.] // Актуальні питання сучасної медицини: матеріали ХІІІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Тернопіль, 2016. – 91с.
 41. Естетичні аспекти дизайну ортопедичних конструкцій. Навчальний посібник / Щерба В.В., Росоловська С.О., Зубченко С.Г., Воробець А.Б., Радчук В.Б. – Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 152 с.
 42. Sex differences of odontometrical indexes crowns of molars / P. Hasiuk, A. Vorobets, N. Hasiuk [et all] // International Medicine & Applied Science. – 2017. – Vol. 9 (3). – P. 160 – 163.
 43. Гасюк П.А. Особливості застосування одонтометричних показників коронок молярів при конструюванні ортопедичних конструкцій / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, О.О. Стаханська, В.Б. Радчук // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тернопіль дентал саміт» – Тернопіль, 2017. – С. 54-56.
 44. Гасюк П.А. Одонтометрична характеристика коронок великих кутніх зубів та її застосування в ортопедичній стоматології / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, О.П. Костиренко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тернопіль дентал саміт» – Тернопіль, 2017. – С. 56-58.
 45. Ультраструктурні особливості будови емалевих призм великих кутніх зубів / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, С.О. Росоловська [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тернопіль дентал саміт» – Тернопіль, 2017. – С. 67-68.
 46. Використання непрямих методів реставрацій при лікуванні спадкових захворювань твердих тканин зубів / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, В.Б. Радчук [та ін.] // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Тернопіль дентал саміт» – Тернопіль, 2017. – С. 68-72.
 47. Гасюк П.А. Некоторые особенности развития патологических поражений эмали зубов при нарушении процессов минерализации / П.А. Гасюк, А.Б. Воробец // Актуальные проблемы современной медицины: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. –Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №2.1(95). – С.91-92.
 48. Гасюк П.А. Особенности процесов редукции верхних и нижних моляров и их применение в современной реставрационной стоматологии / П.А. Гасюк, А.Б. Воробец, В.В. Кузьминская // Актуальные проблемы современной медицины: Материалы научно-практической конференции с Международным участием. –Проблемы биологии и медицины. – 2017. – №2.1(95). – С. 92.
 49. Гасюк П.А. Роль одонтометрии в клинике ортопедической стоматологи / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, Н.В. Гасюк, В.Б. Радчук // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной стоматологии». Самарканд, 2017. – С. 30-31.
 50. Гасюк П.А. Влияние различных видов одонтопрепарирования на морфологические изменения твёрдых тканей зуба при протезировании металлокерамическими коронками / П.А. Гасюк, А.Б. Воробець, Н.В. Гасюк, В.Б. Радчук // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы современной стоматологии». Самарканд, 2017. – С. 106.
 51. Fixed prosthetic constructions with using of high volume digital scanning techniques / P. Hasiuk, V.B. Radchuk, N.V. Hasiuk, S.O. Rosolovska, A.Ye. Demkovych, A.B. Vorobec // Світ медицини та біології. –2017. – № 4 (62). – С. 15-17.
Comments