Студентський науковий гурток

Куратор студентського наукового гуртка

У 2006 році з відзнакою закінчила ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет» за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» і здобула кваліфікацію зубного техніка. У червні 2011 року закінчила ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» та здобула кваліфікацію лікаря-стоматолога. З вересня 2011 р. по червень 2013 р. навчалась в інтернатурі у Вінницькому національному університеті ім. М. І. Пирогова. З жовтня 2013р. працювала старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України». З вересня 2014р. – асистент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України». Тема кандидатської наукової роботи: «Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті». Автор 32 друкованих праць, 2 деклараційних патентів України на винахід, співавтор 2 навчальних посібників.


Члени студентського наукового гуртка кафедри ортопедичної стоматології:

Копилова Аліна Володимирівна – студентка 13 групи V курсу стоматологічного факультету. Староста наукового гуртка кафедри ортопедичної стоматології.

Кондратова Мар'яна Олегівна – студентка 13 групи V курсу стоматологічного факультету.

 Якимчук Михайло Миколайович – студент 3 групи ІІІ курсу стоматологічного факультету.

Студенти-гуртківці працюють над виконанням своїх науково-дослідних робіт

  

ĉ
Володимир Богданович Радчук,
24 жовт. 2017 р., 02:09
ĉ
Володимир Богданович Радчук,
24 жовт. 2017 р., 02:42
ĉ
Володимир Богданович Радчук,
24 жовт. 2017 р., 02:41
Comments