Монографії, патенти, авторські свідоцтва

Монографії


 Одонтология человека


 Анатолий Гасюк, 
Пётр Гасюк, 
Таисия Новосельцева
 Гасюк А. П. Одонтология человека / 
А. П. Гасюк, П. А. Гасюк, Т. В. Новосельцева.  Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing, 2015.  181 с.
 
Судебная одонтология человека
 Валентина Черняк, 
Олена Сиренко,
   Пётр Гасюк 

 
Черняк В. В. Судебная одонтология человека / В. В. Черняк, О. А. Сиренко, П. А. Гасюк. 
 Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing, 2015.  101 с.


Гістогенез пухлин слинних залоз
 


А.П. Гасюк,
О.В. Дубровіна,
І.М. Матрос-Таранець,
П.А. Гасюк
 


Гасюк А. П. Гістогенез пухлин слинних залоз / А. П. Гасюк, 
О. В. Дубровіна, 
І. М. Матрос-Таранець, 
П. А. Гасюк. 
− Полтава, ФОП Говоров С.В., 2015. 
− 164 с.

 Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб
 

 Гасюк П.А., Гасюк А.П., Данильченко С.І. Гасюк Н.В.
 Гасюк П. А. / Морфо- і гістогенез основних стоматологічних хвороб. Видання 2-ге, доповнене і перероблене" П. А. Гасюк , А. П. Гасюк , С. І. Данильченко, Н. В. Гасюк . - Тернопіль, ФОП Пархін В. В. ,2016. - 104с. - Іл. 120.
    

Патенти 


Спосіб діагностики карієсу


Скрипніков П.М.
Гасюк П.А., 
Сіренко О.А.
 

Пат
ент 35937 А Україна, МПК А61К 49/00.
№ 
u99042055 від 16.04.2001.
Бюлетень № 3.
  

 Спосіб визначення просторової будови еластичних волокон анатомо-топографічних ділянок голови
 

Аветіков Д.С.
Гасюк П.А.,
 
Ставицький С.О.Скрипник В.М.


 Пат
ент 56649 U Україна, МПК G0133/00. № u201013090 від 25.05.2011.
Бюлетень № 10.  
  
Спосіб моделювання пародонтиту Мачоган В.Р., 
Авдєєв О.В.
  

Па
тент 65771 Україна, МПК G09B 23/28 
№ u201107714 від 12.12.2011.
 
Бюлетень № 23.  Спосіб визначення просторової будови лицевого скелета в нормі та в умовах патології
 Аветіков Д.С.
Гасюк П.А.,
Непорада К.С.
Ставицький С.О.
Костиренко О.П.


 Патент 75237 U Україна, МПК А61В 5/00. № u2013205747 від 26.11.2012.
Бюлетень № 22.  

 Спосіб моделювання пародонтиту у лабораторних тварин (щурів)
 
Демкович А.Є., 
Бондаренко Ю.І.
 

 
Патент 82388 Україна, МПК A61B 17/00.  № u201303000 від 25.07.2013. 
Бюлетень № 14.

 Спосіб моделювання постекстракційного альвеоліту у лабораторних тварин (щурів)


 Демкович А.Є., Бондаренко Ю.І.
Патент 85846 Україна, МПК G09B 23/28 
u201300588 від 10.12.2013.
Бюлетень № 23. Спосіб визначення ознак стирання зубів за допомогою комбінованого гістохімічного забарвлення
 Гасюк П.А., 
Черняк В.В., 
Писаренко О.А., 
Нікіфоров А.Г., 
Воробець А.Б.
 
Пат
ент 93687 U Україна, МПК А61В 5/00. № u2014205039 від 10.10.2014.
Бюлетень № 19.  
 Спосіб визначення ознак карієсу зубів

Гасюк П.А., 
Костиренко О.П., 
Воробець А.Б., 
Черняк В.В.


Пат
ент 97035 U Україна, МПК G1P 21/00. № u201410621 від 25.02.2015.
Бюлетень № 4.  Спосіб прогнозувння клінічного перебігу генералізованого пародонтиту


Гасюк Н.В.,
 
Гасюк П.А.

Пат
ент 97846 U Україна, МПК G01N 33/48.
№ u201410622
 від 10.04.2015.
Бюлетень № 7. 
 
  Спосіб оперативного      доступу до великих слинних залоз у  щурів
 

Герасимюк І. Є.
Беденюк О. А.
 

Патент 100144 U Україна, МПК А61В 17/88
          № u201500794
 від 10.07.2015. 
                       Бюлетень № 13. 
    
    
    

Авторські свідоцтва 
Матеріали підготовки до практичних занять з передмету "Ортопедична стоматологія"

Воробець А.Б.,
Беденюк О.А.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
№ 59011 від
25.03.2015.
    Матеріали підготовки до практичних занять з предмету    "Propedeutic of prosthetic dentistry"
Дзецюх Т.І.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
№ 59013 від
25.03.2015.
  
 Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Пропедевтика ортопедичної стоматології"
Щерба В.В.,
Росоловська С.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
№ 59014 від
25.03.2015 

Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Prosthetic dentistry"
 

Демкович А.Є. 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
№ 59024 від
25.03.2015. 
Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортопедична стоматологія"
 

Мачоган В.Р. 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
№ 59025 від
25.03.2015
 
 Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Prosthetic dentistry"

Дзецюх Т.І. 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
№ 59026 від 2
5.03.2015.
 
Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Ортопедична стоматологія"


Гасюк П. А.,
Росоловська С. О. 
Свідоцтво про реєстрацію авторсько права на твір.
№ 59027 від
25.03.2015 
    
Інформаційні листиСпосіб моделювання пародонтиту у лабораторних тварин (щурів) 
Демкович А. Є.,
Бондаренко   Ю. І.
 


Інформаційний лист на нововведення в сфері охорони здоровя
№ 209-20015
Спосіб прогнозування клінічного перебігу генералізованого пародонтиту 
 Гасюк Н.В., Гасюк П.А., Єрошенко Г.А., Ємець Л.В.
 Інформаційний лист. Випуск 24 з проблеми «Стоматологія» №195 – 2017.
    
    

Методичні рекомендації Застосування молекулярно-генетичних методів дослідження в прогнозуванні розвитку та клінічного перебігу генералізованого пародонтиту
 Гасюк Н.В., Гасюк П.А.
 

Методичні рекомендації, узгоджені з Медичним департаментом МОЗ України 141.16 / 84.17 від 30.06.2017.