Конференції, семінари

 Гасюк 
Петро Анатолійович
            Приймав участь у роботі:
            Третьої Східно-європейської конференції з проблем стоматологічної імплантації (м. Львів, 2007 рік);
            Обласної науково–практичної конференції “Методи поліпшення ортопедичної допомоги на Полтавщині” (м. Лубни, 2007 рік);
            Міжнародної науково–практичної конференції молодих учених “Сучасні напрямки розвитку стоматологічної імплантації” (м. Полтава, 2008 рік);
            Школі-семінарі «Позитивні аспекти практики запобігання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні», (м. Краків, 2008 рік);                            Науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань» (м. Ужгород, 2010 рік);
            Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання та проблеми розвитку стоматології на сучасному етапі» (м. Полтава, 2011 рік);
            Підсумковій науково-практичній конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» (м. Тернопіль, 2012 рік);
            Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми, досягнення, перспективи медичних наук» (м. Одеса, 2012 рік);
            Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (м. Тернопіль, 2012 рік);
            Науково-практичній конференції «Морфологія на сучасному етапі розвитку науки» (м. Тернопіль, 2012 рік);
            II регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю з дитячої стоматології «Актуальные проблемы стоматологии детского возраста» (м. Хабаровськ, 2012 рік); 
            Республіканської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми стоматології» (м. Бухара, 2012 рік); 
            Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна медицина: питання теорії та практики» (м. Львів, 2012 рік);
            IIІ регіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю з дитячої стоматології«Актуальные проблемы стоматологии детского возраста» (м. Хабаровськ, 2013 рік); 
            Першій міжрегіональній науково-практичній конференції «Стоматологія Придніпров`я» (м. Дніпропетровськ, 2013 рік), The European Scientific and Practical Congress «Scientific resources management of countries andregions» (Copenhagen. Denmark, 2014)
            The European Scientific and Practical Congress «Global scientific Unity 2014» (Prague. Czech Republic, 2014);
            IV Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології» (м. Ужгород, 2015 рік); 
            69-й научной конференции студентов-медиков и молодых учёных с международным участием «Вопросы современной медицинской науки» (м. Самарканд, 2015 рік); 
            ХVІІІ Международной медико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (м. Санкт-Петербург, 2015 рік); 
            III Міжнародній науково-практична конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» (м. Суми, 2015 рік); 
            Преконгресі «Викладання імплантології та пародонтології в системі додипломної та післядипломної освіти» (м. Львів, 2015 рік).
ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвячений пам`яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука "Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини" (Тернопіль, 2015 рік);
 Росоловська Світлана Олексіївна
                                                                                  Приймала участь у роботі: 
ХIV, ХV і ХVI Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих учених (Тернопіль 2010, 2011, 2012); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології у експериментальній медицині та біології» (Полтава, 2010);
1-й науковій конференції молодих вчених з міжнародною участю (Вінниця, 2010);
ХIII та ХIV підсумкових науково-практичних конференціях «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2010, 2011);
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю (Полтава, 2011)
Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2011);
IX та XI читаннях імені В.В. Підвисоцького (Одеса, 2010, 2012);
Науково-практичних конференціях «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль 2010, 2012).
Науково-практичних конференціях «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль 2010, 2012).
Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (м. Тернопіль, 2012 рік);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль, 2012 рік);
Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (м. Тернопіль, 2013 рік);
ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвячений пам`яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука "Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини" (Тернопіль, 2015 рік);
Стаханська Ольга Олександрівна
 Приймала участь у роботі:

Бойків Аліна Богданівна
Приймала участь у роботі:

Демкович Андрій Євгенович
 Приймав участь у роботі:
Регіональній науково-практичній конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (Тернопіль, 2014);
Першій межрегіональній науково-практичній конференції «Стоматологія Придніпров’я» (Дніпропетровськ, 2013);
Научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы морфологии» (Самарканд, 2013);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків» (Тернопіль, 2013);
VVIVII Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2013, 2014, 2015);
Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні» (Дніпропетровськ, 2013);
Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини» (Львів, 2013);
ХVIІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених (Тернопіль, 2013);
Підсумкових науково-практичних конференціях «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2012, 2013);
5-й, 6-й та 7-й Науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2012, 2013).
International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists «The Generation of Scientific Ideas» (Geneva, Switzerland, 2014);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (Тернопіль, 2014);
III Міжнародній науково-практична конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» (м. Суми, 2015 рік);  
Підсумкова LVIII науково-практична конференція (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента  НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 2015);
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології» (Запоріжжя, 2015);
I Всеукраїнській  навчально-науковій конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України  про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (Тернопіль, 2015);
ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвячений пам`яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука "Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини" (Тернопіль, 2015 рік);
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» (Суми, 2015);
Науково-практичній конференції «Довкілля і здоров'я» (Тернопіль, 2015);
XVIII Международной медико-биологической научной конференции молодых исследователей, посвященная двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ «Фундаментальная наука и клиническая медицина человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2015);
69 Научно-практическаой конференции студентов, резидентов магистратуры, клинических ординаторов и молодых учены «Вопросы современной медицинской науки» (Самарканд, 2015);
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров'я» (Запоріжжя, 2015);
ІV Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології» (Ужгород, 2015);
Бандрівська Орися Орестівна
Приймала участь у роботі:
Всеукраїнський науково-практичній конференції "Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (Тернопіль 2010 р.);
XVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тернопіль 23-25 квітня 2012 р.);
ХІ чтения им. В. В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (Одесса 24-25 мая 2012 года);
XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тернопіль 22-24 квітня 2013 р.);
Лекторію IV Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених (Ужгород 2015р.);
IV Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання сучасної стоматології" (Ужгород 2015р.);
ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвячений пам`яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука "Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини" (Тернопіль, 2015 рік);
Дзецюх Тетяна Ігорівна
 Приймала участь у роботі: 
The international theoretical and practical conference «Internationalization of Higher Medical Education: Scietific and Methodological Foundation of Education of Foreign Citizens in the Medical Scools» (Poltava, 2013);
Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2012);
V науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2012); 
Міжнародній  науково-практичної конференції «Сучасна медицина: питання теорії та практики» ( Львів, 2012);
Міжнародній науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» (Дніпропетровськ, 2013);
Міжнародній науково-практичної конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві» (Одеса, 2013);
Міжнародній науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.» (Одеса, 2013);
Міжнародній науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» (Київ, 2013);
Міжнародній  науково-практичної конференції «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» (Дніпропетровськ, 2013);
Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя»  (Київ, 2013);
Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології»  (Тернопіль, 2013);
Науково-практичній конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків» (Тернопіль, 2013);
Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (Тернопіль, 2015);
International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Driven to Discover» (Geneva, Switzerland, 2015)
Беденюк Олександр Анатолійович
Приймав участь у роботі:
Науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології»  (Тернопіль, 2013);
XVIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тернопіль 22-24 квітня 2013 р.)
;
XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль 2014р.);
Всеукраїнській навчально-науковій конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (Тернопіль, 2015);
ХІХ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, присвячений пам`яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука "Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини" (Тернопіль, 2015 рік);

Воробець Анна Богданівна
 Приймала участь у роботі:
    Лекторію IV Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених (Ужгород 2015р.);
    IV Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання сучасної стоматології" (Ужгород 2015р.);
    69-й научной конференции студентов-медиков и молодых учёных с международным участием «Вопросы современной медицинской науки» (м. Самарканд, 2015 рік); 
    ХVІІІ Международной медико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (м. Санкт-Петербург, 2015 рік);
    III Міжнародній науково-практична конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» (м. Суми, 2015 рік);  
Град Анна Олександрівна
  Приймала участь у роботі:
    Науково-практичній конференції "Актуальні питання стоматології сьогодення" (Тернопіль 2010р.);


Радчук Володимир Богданович
 Приймав участь у роботі:
    Науково-практичній конференції "Актуальні питання стоматології сьогодення" (Тернопіль 2010р.);
    XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (Тернопіль 2014р.);
    Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Післядипломна освіта та лікарське самоврядування за європейськими стандартами" (Тернопіль 2014р.);
    Лекторію IV Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених (Ужгород 2015р.);
    IV Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених "Актуальні питання сучасної стоматології" (Ужгород 2015р.);
    69-й научной конференции студентов-медиков и молодых учёных с международным участием «Вопросы современной медицинской науки» (м. Самарканд, 2015 рік); 
    ХVІІІ Международной медико-биологической конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (м. Санкт-Петербург, 2015 рік); 
    III Міжнародній науково-практична конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини» (м. Суми, 2015 рік);