Головна‎ > ‎

Наукова робота

Наукова робота на кафедрі

З 2016 року на кафедрі відкрито НДР на тему: «Патогенетичні підходи до лікування основних стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження  тканин порожнини рота на тлі супутньої соматичної патології» №державної реєстрації  0116U4005076. Отримані результати наукової діяльності по напрямку діагностики та лікування даних захварювань використовуються на базі «Стоматологічного Центру» ТДМУ, де надаються консультації пацієнтам із ортопедичними патологіями.

 Захищені дисертації на здо­бут­тя на­у­ко­во­го сту­пе­ня доктора ме­ди­ч­них на­ук:

 1. Гасюк П. А. «Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини».

Захищені дисертації на здо­бут­тя на­у­ко­во­го сту­пе­ня кандидата ме­ди­ч­них на­ук:

 1. Бандрівська О. О. «Особливості холінергічної регуляції серця при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті залежно від статі» (експериментальне дослідження).
 2. Демкович А. Є. «Оксидаційні та цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту в умовах стрес реакції та їх корекція».
 3. Дзецюх Т. І. «Особливості перебігу гострого пародонтиту за умов гіпотиреозу в експерименті».
 4. Росоловська С. О. «Вплив гонадектомії на метаболічні процеси в тканинах пародонту щурів залежно від статі».

Заплановані докторські дисертації:

 1. Демкович А. Є. «Патогенез генералізованого пародонтиту: порушення імуно-цитокінових, некротичних та апоптичних процесів і їх корекція».

Заплановані кандидатські дисертації:

 1. Пясецька Л. В. «Залежність властивостей і складу ризики ротової порожнини від психофізіологічного стану людини».
 2. Ребуха Л. В. «Морфо-функціональні особливості ремоделювання тканин СНЩС при гіпертікемії».
 3. Град А. О. «Морфо-функціональна характеристика жувальних м'язів в нормі та при експериментальному цукровому діабеті».
 4. Воробець А. Б. «Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті».
 5. Беденюк О. А. «Особливості морфо-функціональної перебудови тканин шлунка щурів після видалення привушних і нижньощелепних залоз».
 6. Боднарчук І. В. «Особливості морфо-функціонального перебігу десквамативного глоситу» (клініко-експериментальне дослідження).

Працівниками кафедри опубліковано більше 400 статей та тез у журналах і збірниках. Наукові дослідження мають забезпечити цілеспрямовану систему заходів ортопедичного лікування хворих з урахуванням функціональних порушень, обумовлених втратою зубів або іншими патологічними проявами. Теоретичне обґрунтування вибору оптимальної конструкції протезів і визначення критеріїв ефективності протезування сприятиме розробці практичних рекомендацій щодо лікування різноманітних уражень зубощелепної системи і впровадженню їх у практичну охорону здоров'я. Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих на кафедрі, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

У 2014 році студент V курсу стоматологічного факультету Радчук Володимир прийняв участь у «XVIII Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених» з доповіддю «Біомеханічні аспекти художньої реставрації фронтальної групи зубів» (науковий керівник: д-р мед. наук, доц. Гасюк П. А.) та був нагороджений дипломом І ступеня. 

         У лютому 2015 року в рамках проведення IV міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної стоматології» д-р мед. наук, доц., завідувач кафедри Гасюк П. А., асистент кафедри Воробець А. Б. та магістрант кафедри Радчук В. Б. взяли участь у лекторії IV міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених. У другій частині конференції на базі стоматологічного факультету Ужгородського національного університету Воробець А. Б. з темою доповіді «Особливості перебігу прекаріозних процеів у фісурах і ямках великих кутніх зубів людини» та Радчук В. Б. з темою доповіді «Особливості морфологічних змін пульпи зубів при різних видах одонтопрепарування під металокерамічні конструкції» виступили перед аудиторією студентів та молодих науковців, зайняли призові місця та нагороджені дипломами за найкращі доповіді.

                                                        

Д-р мед. наук, доц. Гасюк П.А. читає лекцію студентам стоматологічного факультету Новосибірського державного медичного університету в рамках міжнародної академічної мобільності

Журнали, в яких публікуються співробітники кафедри: