Підручники та посібники


  
 
            
            
Гасюк П. А., Демкович А.Є.,  Боднарчук І.В. "Aesthetic aspects of prosthetic design". – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2017. – 98 с.
            
         


 Гасюк П. А., Костенко Є. Я., Щерба В. В.,  Радчук В. Б. "Протезування при повній втраті зубів". – Тернопіль: ТОВ "Терно-граф", 2017. – 216 с.


Черкашин С. І., Росоловська С. О., Лучинський В. М., Стаханський О. О., Щерба В. В., Цвинтарний А. В., Карнківський А. В., Пясецька Л. В., Гаврисьо В. А., Ребуха Л. В. "Пропедевтика ортопедичної стоматології. За ред. С. І. Черкашина". – Тернопіль: ТДМУ – Укрмедкнига, 2016. – 300 с.
 


Гасюк П. А., Демкович А.Є., Боднарчук І. В. "Technological aspects of manufacturing of orthopedic constructions". – Тернопіль: ТДМУ – Укрмедкнига, 2016. – 120 с.Гасюк П. А., Щерба В. В., Росоловська С. О., Зубченко С. Г., Воробець А. Б., Радчук В. Б. "Естетична аспекти дизайну ортопедичних конструкцій". - Тернопіль: ФОП Пархін В. В., 2016. - 152 с. Гасюк П. А., Щерба В. В. «Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології». – 3-є видання. – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2016. – 222 с.

 


Гасюк П. А., Король Д. М., Росоловська С. О., Коробейніков Л. С., Радчук В. Б., Козак Р. В. «Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій». – Тернопіль: ФОП Пархін Р. А. – 2016. – 140 с.Гасюк П. А., Костенко Є. Я., Мачоган В. Р., Росоловська С. О., Воробець А. Б. «Альманах з ортопедичної стоматології». – Тернопіль: "Богдан", 2015. – 352 с.

Гасюк П. А., Щерба В. В. «Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології». – 2-ге видання. – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2015. – 222 с.Гасюк П. А., Град А. О., Дзецюх Т. І. «Album from propedeutics of orthopedic stomatology» (Альбом з пропедевтики ортопедичної стоматології). – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2014. – 210 с.

 

Гасюк П. А., Гасюк Н. В. «Особливості морфологічної будови ясен у нормі та при хронічних гінгівітах». – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2014. – 92 с.
 

Гасюк П. А., Костенко Є. Я, Щерба В. В., Савчин В. Я. «Протезування при повній втраті зубів». – Ужгород, 2013. ПРАТ Видавництво «Закарпаття»– 222 с.
 

Гасюк
 П. А., Гевкалюк Н. О., Щерба 
В. В. «Альбом із пропедевтики ортопедичної стоматології». – Тернопіль: ТДМУ. – Укрмедкнига, 2012. – 212 с.
 В усі часи підручник був носієм наукової інформації, джерелом знань, результатом ретельної та кропіткої праці науковців. Тому віртуальний варіант концентрованих теоретичних знань у вигляді гіпертексту набув особливої актуальності згідно з сучасними тендеціями викладання в межах електронної освіти.
Саме тому співробітниками кафедри було створено електронне освітнє видання для аудиторної роботи студентів 4 курсу «Протезування при повній втраті зубів», яке налічує 400 мультимедійних слайдів в форматі PowerPoint. До створення віртуального носія інформації авторів спонукала не стільки недостатня кількість його паперових аналогів, скільки переваги за рахунок використання у навчальному процесі комп’ютерної мережі «Інтранет» на базі серверу університету. Також перевагою даного електронного видання є те, що інтенсивне навантаження зорового аналізатора наявно стимулює включення у студентів різних механізмів пам`яті, що значно покращує загальну ефективність навчання.
  
  

Comments