Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

Історія кафедри

Станом на 2007 рік стоматологічний факультет складався з трьох кафедр – пропедевтики стоматологічних дисциплін, терапевтичної та дитячої стоматології, хірургічної та ортопедичної стоматології.

Кафедру хірургічної та ортопедичної стоматології очолював канд. мед. наук, доц. Я. П. Нагірний.

канд. мед. наук, доц. Я. П. Нагірний

Кадровий склад: заступник завідувача кафедри, відповідальний за виховну роботу канд. мед. наук, асист. Е. І. Оконський, завуч кафедри, заступник завідувача кафедри з хірургічної стоматології асист. Р. В. Ощипко, відповідальний за лікувальну роботу асист. І. С. Манащук, відповідальний за наукову роботу асист. А. І. Сторожко, асистенти О. О. Стаханський, І. І. Глова, лаборанти Л. Б. Мельник, А. Б. Кирильчук, викладачі: канд. мед. наук, асист. Е. І. Оконський, асистенти О. О. Стаханський, А. І. Сторожко.

Базами кафедри були консультативно-лікувальний центр Тернопільського державного медичного університету (вул. Чехова, 7) та стоматологічне відділення ТОККЛ (вул. Клінічна, 1).

Створена зуботехнічна лабораторія. На кафедрі викладають такі дисципліни, як: хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, основи стоматології для медичного факультету. Проводились курси підвищення спеціалізації із сімейної медицини.

З 2008 року кафедру ортопедичної стоматології очолив д-р мед. наук, проф. С. І. Черкашин.

д-р мед. наук, проф. С. І. Черкашин

Станом на 2011 рік у штаті кафедри працювали: завідувач кафедри д-р мед. наук, проф. С. І. Черкашин, канд. мед. наук, доц. П. А. Гасюк, канд. мед. наук А. Б. Бойків, асистенти А. В. Цвинтарний, О. О. Бандрівська, А. Є. Демкович, В. М. Лучинський, С. О. Росоловська, Л. В. Пясецька, В. Р. Мачоган, О. О. Стаханський, Л. В. Ребуха, В. В. Щерба, ст. лаборанти Г. В. Угрин, А. О. Беденюк, лаборанти І. Є. Чуйко, Н. З. Сампара.

Відповідно до затвердженої Концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського на кафедрі впроваджено Z-систему навчання, лінії практичних навичок, обєктивний структурований клінічний іспит, комунікативні навички.

канд. мед. наук, ас. Демкович А. Є., д-р мед. наук, доц. Гасюк П. А., канд. мед. наук, доц. Мачоган В. Р. приймають  об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ ) у студентів ІІ курсу

З 2011 року кафедра перейшла на кредитно-модульну систему навчання. Проведено укомплектування тематичних навчальних кімнат стоматологічними установками, інструментами, муляжами та навчальними таблицями.

З метою профілізації навчання на кафедрі використовують традиційні та нетрадиційні методи навчання та контролю знань студентів. Методами навчання студентів є СНТ, НДР, студентська олімпіада, які спрямовані на гнучке логічне мислення студентів.

Клінічною базою кафедри є стоматологічний центр ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» (вул. Чехова, 7), де викладачі надають лікувальну та консультативну допомогу населенню міста.

Викладачі кафедри разом із лікарями-інтернами проводять лікувальну роботу в навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги, що розміщені в с. Увисла та с. Кокошинці Гусятинського району.

                     НПЦ с. Увисла                                                                                                       НПЦ с. Кокошинці 

З 2009 року кафедра здійснює підготовку лікарів-інтернів за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

З вересня 2013 року підготовка лікарів-інтернів здійснюється на новоствореній кафедрі стоматології ННІ післядипломної освіти, яку очолює д-р мед. наук, проф. С. І. Черкашин.

З вересня 2013 року кафедру очолює д-р мед. наук, доцент П. А. Гасюк.

д-р мед. наук, доцент П. А. Гасюк

Кадровий склад: завуч кафедри, канд. мед. наук, асист. С. О. Росоловська, канд. мед. наук, доц. В. Р. Мачоган, канд. мед. наук, доц. В. В. Щерба, канд. мед. наук, асист. А. Є. Демкович, канд. мед. наук, асист. О. О. Бандрівська, канд. мед. наук, асист. Т. І. Дзецюх, асист. О. А. Беденюк, асист. А. Б. Воробець, магістрант В. Б. Радчук, лаб. А. Б. Кирильчук, лаб. Г. В. Угрин.

На даний час оновлено матеріально-технічне устаткування навчальної зуботехнічної лабораторії, де студенти під керівництвом лаб. А. Б. Кирильчука вивчають лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій.             

       Викладачі кафедри - куратори академічних груп 5 курсу стоматологічного факультету. Згідно з планом проводять зустрічі із студентами, де звертають увагу на підвищення загальної культури, моральне і фізичне вдосконалення, виховання кращих якостей громадянина, формування національної свідомості. Для цього організовано відвідування музеїв, театрів, зустрічі з громадськими діячами та видатними фахівцями університету. Викладачі регулярно відвідують гуртожиток, з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів, беруть активну участь у виховних заходах університету. 

                
            Основна мета виховної роботи реалізується шляхом спільної навчальної, наукової, творчої діяльності колективу кафедри і студентів. Значну увагу колектив кафедри приділяє вихованню майбутніх спеціалістів, залучаючи їх до НДР, виступів на конференціях, участі у виставках та конкурсах.