Демкович Андрій Євгенович

Освіта:
У 2009 році закінчив стоматологічний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. В 2009 – 2011 проходив інтернатуру на базі Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки.

Наукова діяльність:
У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Оксидаційні та імуно-цитокінові порушення в патогенезі постекстракційного альвеоліту та їх корекція". У жовтні 2014 року запланував тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: "Патогенез генералізованого пародонтиту: порушення імуно-цитокінових, некротичних та апоптичних процесів та їх корекція".

Наукові інтереси:
Стоматологія, патологічна фізіологія пародонта.

Наукові публікації:
Є автором 49 публікацій. Автор 2 деклараційних патентів України на винахід.
Comments